Kalendar Studentske prakse 2020. – CIVITAS BiH

Pozivamo vas na zajedničku orijentacionu sesiju koja će se održati na Zoom platformi, utorak 17.11.2020. sa početkom u 11:00h.

Polaznici ove prakse će raditi na kreiranju kvizova, testova, problemskih zadataka, pitalica i mozgalica u kojima će se koristiti matematičkom i digitalnom kompetencijom u kreiranju ovih sadržaja za potrebe digitalne učionice građanskog obrazovanja.
Svi zainteresirani srednjoškolci i studenti mogu se prijaviti na jedan od tri ponuđena programa prakse.
Za prijavu putem online obrasca posjetite: http://bit.ly/CivitasPraksa2020
?Program A: Laboratorija E-demokratije
Polaznici ove prakse će raditi na kreiranju kvizova, testova, problemskih zadataka, pitalica i mozgalica u kojima će se koristiti matematičkom i digitalnom kompetencijom u kreiranju ovih sadržaja za potrebe digitalne učionice građanskog obrazovanja.
?Program B: 3P Forum
3P (Ples, Pokret, Protest) Forum praksa je za srednjoškolce i studente koji se žele okušati u kreativnom pisanju, scenskim umjetnostima, filmu i fotografiji. Njihov zadatak će biti da kreiraju različite umjetničke forme i djela koja će služiti promociji ideje aktivnog demokratskog građanstva i educirati publiku o demokratskim vrijednostima, povijesti demokratije, ljudskim pravima, suvremenim izazovima demokratije, medijskoj pismenosti i cyber sigurnosti.
?Program C: Klub istraživača
Klub istraživača praksa je za studente nastavničkih i srodnih studija u programu koje će analizirati, ispitivati, anketirati, mapirati i objavljivati svoja metaanalitička i narativna istraživanja o različitim segmentima obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo, participativnoj demokratskoj političkoj kulturi i demokratizaciji odnosa u školi i zajednici.

Posljednji postovi