KARTON REVOLUCIJA – SPAVATE LI MIRNO?

Aktivistički pokret „Karton revolucija“ nastavlja konkretne korake u borbi protiv korupcije i nepotizma prisutnih unutar Doma zdravlja Tuzla u kontekstu rješavanja dugogodišnjeg problema nepostojanja primarne zdravstvene zaštite za žene, odnosno izostanka kvalitetnog pružanja medicinske usluge pregleda mamografom.

Očigledan izostanak želje za rješavanje ovog dugogodišnjeg problema na koji naš pokret aktivno ukazuje posljednjih pet mjeseci nas motiviše da ovim putem javno postavimo pitanje svim odgovornim:
Spavate li mirno?
Dok žene umiru, dok ste bastion korupcije, dok ne radite kvalitetno posao za koji ste plaćeni, dok obmanjujete javnost, dok ignorišete problem, dok pravite „kombinacije“?
Ovim putem obavještavamo javnost da nećemo odustati dok se korupcija i nepotizam u ovom segmentu zdravstvenog sektora ne zaustavi.
S tim u vezi uputili smo zvaničan dopis u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Domu zdravlja Tuzla gdje smo između ostalog tražili odgovore:
1. Da li je tačna informacija da Dom zdravlja Tuzla raspolaže sa dva ispravna aparata za mamografiju?
2. Zašto u toku 2020. godine kada su zbog kvara na jednom aparatu obustavljeni pregledi mamografom u funkciju nije stavljen drugi aparat za mamografiju nego su građanke Tuzle obavještavane da navedenu uslugu zbog kvara nije moguće izvršiti u Domu zdravlja Tuzla?
3. Zašto se navedena ljekarska usluga konstantno ne sprovodi sa dva mamografa?
4. Iz kojeg fonda se finansira usluga mamografije, odnosno uposlenici koji vrše realizaciju usluge kada je mamograf u funkciji?
5. Zašto građanke Tuzle od strane porodičnog ljekara na preglede mamografom bivaju upućene u Dom zdravlja Tuzla ukoliko je to usluga koja nije u vašoj nadležnosti?
6. Koliko su duge liste čekanja ne pregled mamografom u Domu zdravlja Tuzla?
7. Da li u budućnosti Dom zdravlja Tuzla planira nabavku novog/funkcionalnog aparata za mamografiju kao i angažman dovoljnog broja edukovanog kadra?
8. Da li je menadžmentu Doma zdravlja Tuzla poznata činjenica da pojedini uposlenici pacijente direktno upućuju na liječenje u privatne ustanove i da li prema disciplinskom pravilniku postoje sankcije za takvo postupanje ukoliko bi se isto dokazalo?
Pored navedenog dopisi su upućeni i Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, kao i Gradskom vijeću Grada Tuzle od kojih smo u skladu sa nadležnostima zatražili jači i kvalitetniji angažman predloživši konkretne poteze koje je potrebno učiniti.
U budućnosti naš pokret će nastaviti još jači i kvalitetniji angažman u borbi protiv korupcije i nepotizma a jedna od akcije će biti i potpisivanje peticije podrške građana i građanki Tuzle za rješavanje ovog problema.