KLUB MLADIH ROMA Kiseljak | Sa mačkama u zajednici (VIDEO)

Udruženje “Klub Mladih Roma” Kiseljak, postoji  od februara 2019. godine. Osnovano je na inicijativu grupe mladih aktivista i aktivistkinja iz Tuzle.
Klub mladih Roma je mjesto okupljanja omladinaca, kako bi zajednički radili na razvijanju novih ideja, za poboljšanje kvaliteta života mladih Roma i Romkinja.
Cilj osnivanja Kluba, bio da se romska zajednica uključi u proces njihove integracije u društvo i da MZ Kiseljak bude društvo jednakih mogućnosti. Za nešto više od dvije godine rada iza njih su brojni projekti koji su promijenili mnogo toga u zajednici u kojoj žive.