Koalicija “Pod lupom”: Preliminarna ocjena izbornog dana za Opšte izbore 2022. godine

Preliminarna ocjena izbornog dana za Opšte izbore 2022. godine Koalicije „Pod lupom“ je da je izborni dan na najvećem broju biračkih mjesta protekao u skladu sa Izbornim zakonom BiH i podzakonskim aktima.

Primjetna su poboljšanja u odnosu na prethodne izborne cikluse, a što je dobrim dijelom rezultat implementacije 14 preporuka Koalicije „Pod lupom“ samo za ove izbore tj. niza tehničkih unapređenja u procesu glasanja na izborni dan. Zabilježeno je manje slučajeva zloupotreba pomoći pri glasanju i porodičnog glasanja.

Pravni tim Koalicije „Pod lupom“ obradio je 91 teže kršenje izbornih pravila, od kojih bi dio mogao imati uticaj na izborni rezultat na predmetnim biračkim mjestima. Zabilježeni su pritisci na birače i druge procesne nepravilnosti, od kojih se izdvajaju nepravilnosti tokom glasanja.

Zabilježene nepravilnosti ukazuju na potrebu dodatnog unapređenja izbornog procesa u kvalitativnom smislu, posebno u segmentima sprečavanja krivičnih djela koja se odnose na nedozvoljene pritiske na birače i reforme biračkih odbora, prije izbornog dana. Na izborni dan potrebno je uvođenje novih tehnologija (elektronske identifikacije birača, skeniranja glasačkih listića i elektronske tabulacije rezultata glasanja).

Koalicija „Pod lupom“ očekuje se da se sve nepravilnosti, posebno one koje imaju elemente krivičnog djela, što hitnije istraže kako bi se zaštitio integritet izbornog procesa i glasovi birača.

Rezultati izbora za Predsjedništvo BiH

Koalicija „Pod lupom“ obrađivala je i rezultate glasanja za članove Predsjedništva BiH na statistički reprezentativnom uzorku biračkih mjesta (tzv. PVT). Možemo potvrditi da su rezultati za sve tri utrke za članove Predsjedništva BiH unutar margine statističke greške, što znači da su u skladu sa rezultatima koje još uvijek obrađuje CIK BiH.

Rezultati Koalicije „Pod Lupom“ za Bošnjačkog člana Predsjedništva BiH:

  1. DENIS BEĆIROVIĆ 57,49% (sa marginom greške od +/- 1,45%)
  2. BAKIR IZETBEGOVIĆ 37,23% (sa marginom greške od +/- 1,60%)
  3. MIRSAD HADŽIKADIĆ 5,27% (sa marginom greške od +/- 0,28%)

Rezultati Koalicije „Pod Lupom“ za Srpskog člana Predsjedništva BiH:

  1. ŽELJKA CVIJANOVIĆ 52,58% (sa marginom greške od +/- 3,5%)
  2. MIRKO ŠAROVIĆ 35,61% (sa marginom greške od +/- 3,5%)
  3. NENAD NEŠIĆ 5,74% (sa marginom greške od +/- 0,33%)
  4. VOJIN MIJATOVIĆ 4,72% (sa marginom greške od +/- 0,96%)
  5. BORISLAV BIJELIĆ 1,39% (sa marginom greške od +/- 0,40%)

Rezultati Koalicije „Pod Lupom“ za Hrvatskog člana Predsjedništva BiH:

  1. ŽELJKO KOMŠIĆ 57,57% (sa marginom greške od +/- 5,04%)
  2. BORJANA KRIŠTO 42,43% (sa marginom greške od +/- 5,04%)

 Izlaznost do 18:30h

Koalicija „Pod lupom“ prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na Općim izborima do 18:30 sati je 50,3% (sa marginom statističke greške od +/- 1,11% na intervalu od 0.99 procentne tačnosti).

Rad lokalnih izbornih komisija

Posmatrači Koalicije „Pod lupom“ su neometano pratili rad lokalnih izbornih komisija uz izuzetke u dvije općine.

Glasački materijal od biračkih odbora je u 81% slučajeva zapriman u prostorijama LIK/OIK-a, u ostalim slučajevima, glasački materijal je zapriman u sportskim dvoranama, domovima kulture, iznajmljenom prostoru i slično.

U pet općina/gradova, svi članovi LIK-a nisu bili u prostorijama LIK-a.

U 36% slučajeva, pretežno svi članovi biračkog odbora su donosili birački materijal, u 53.5% slučajeva, dio članova biračkog odbora je donosio birački materijal, a u skoro 10.5% slučajeva samo predsjednik biračkog odbora je donosio birački materijal.

U 6 općina/gradova su se stvarale velike gužve pri primopredaji glasačkog materijala. U tri općine/grada, uslovi su bili takvi da tokom čekanja na predaju materijala, može da dođe do krađe, zamjene ili oštećenja izbornog materijala.

U tri općine/grada LIK nije napravio jasna pravila i dobru organizaciju za proces primopredaje od momenta dolaska biračkog odbora u lokalnu izbornu komisiju.

U 23 općine/grada su zabilježeni slučajevi očigledno pogrešno pakovanog materijala od strane biračkih odbora.

U tri općine/grada zabilježena su oštećenja koja mogu ukazivati na to da je neko otvarao glasački materijal. To se može odnositi na to da npr. nema pečata na vreći, pečati su labavi ili pečati se razlikuju od standardnih koji su na svim ostalim vrećama i sl.

U 88% slučajeva, predstavnici lokalnih izbornih komisija su radili standardnu provjeru materijala koji se predaje. U deset općina/gradova posmatrači su zabilježili da se ova procedura uglavnom poštuje.

U 18 općina/gradova, predstavnici LIK-a su otvarali vreće sa ciljem otklanjanja grešaka u obrascima ili pakovanju materijala.

Najčešće greške i/ili problemi koji se javljaju pri primopredaji biračkog materijala sa biračkih mjesta su: nezapečaćene vreće ili pogrešno pakovanje (29% slučajeva), greške ili pogrešno popunjeni obrasci (19% slučajeva). U 46% slučajeva nije bilo problema pri primopredaju biračkog materijala, a 6% slučajeva otpada na neke druge probleme.

U 22 općine/grada operateri koji unose podatke u JIIS nalaze na istoj lokaciji gdje se zaprima materijal. Posmatrači su naveli da u dvije općine/grada operateri nisu dobro obučeni za unos podataka, odnosno javljaju se poteškoće pri korištenju JIIS-a. Najčešći problemi prilikom unosa podataka u JIIS su da sistem pravi probleme pri unosu (12% slučajeva) i da operateri prave greške pri unosu (5% slučajeva). U 70% slučajeva nije bilo problema pri unosi, a ostali slučajevi se odnose na neke druge probleme. U 75% slučajeva kontrolor izbornih rezultata vršio je nadzor nad operaterima koji unose podatke u JIIS. U 23 % slučajeva, posmatrači su izvjestili da kontrolori uglavnom vrše nadzor, uz par izuzetaka.

U 85% slučajeva nije bilo ponovnog brojanja. U slučajevima kada je bilo ponovnog brojanja, u jednoj općini, ponovno brojanje su radili birački odbori, a u 11 općina i gradova to su radili posebni timovi koje formira lokalna izborna komisija.

U šest općina/gradova su uloženi prigovori na rad LIK-a.

Posmatrači su ocijenili rad i aktivnosti lokalnih izbornih komisija na sljedeće načine: odličan u 62% slučajeva, vrlo dobar u 27% slučajeva, rad nekolicine lokalnih izbornih komisija je ocijenjen kao dobar ili zadovoljavajući, dok rad nijednog LIK-a nije ocijenjen kao loš.

Završni procesi na biračkom mjestu

Nepravilnosti kod pakovanja izbornog materijala su zabilježene na 26 biračkih mjesta. Svi članovi biračkog odbora nisu potpisali Obrazac brojnog stanja i Obrasce sa zbirnim rezultatima na devet biračkih mjesta (050A049 Tuzla, 139A060 Novo Sarajevo, 136A018 Centar Sarajevo, 131A035 Ilidža, 093A077 Zenica, 133A039 Novi Grad Sarajevo, 083B026A Zvornik, 007B028 Novi Grad RS, 139A040 Novo Sarajevo). Na 20 biračkih mjesta nije izvješena žuta kopija Obrasca sa zbirnim rezultatima. Na 25 biračka mjesta posmatrači su iskusili neku vrstu pritiska prilikom njihovog rada.

Utvrđivanje rezultata za Predsjedništvo BiH

Neslaganja u testu tačnosti za izbor Predsjedništva Bosne i Hercegovine su zabilježena na šest biračkih mjesta. (137A043 Stari Grad Sarajevo, 182B035 Trebinje, 034B252 Banja Luka, 032A023 Sanski Most, 167A004 Goražde, 164B005 Gacko). Na šest biračkih mjesta svi listići za izbor članova za Predsjedništvo BiH nisu imali štambilj i potpis člana biračkog odbora kako je propisano (139A019 i 139A080 Novo Sarajevo, 136A051 Centar Sarajevo, 050A083 Tuzla, 151A001A Mostar, 038B040B Doboj). Proglašavanje nevažećih listića za članove predsjedništva BiH nije obavljeno u skladu sa propisima CIK-a na dva biračka mjesta (079A034 Živinice, 032A023 Sanski Most). Na jednom biračkom mjestu (133A080 Novi Grad Sarajevo) prilikom brojanja glasova bilo je dopisivanja ili poništavanja glasova na glasačkim listićima za izbor članova Predsjedništva BiH. Na 14 biračkih mjesta bilo je primjedbi/prigovora posmatrača na utvrđivanje rezultata za izbor Predsjedništva BiH. Na četiri biračka mjesta (035B014 Čelinac, 083B029A Zvornik, 034B010 Banja Luka, 135A039 Vogošća) zabilježene su ozbiljnije nepravilnosti tokom procesa brojanja glasova koje bi mogle imati uticaj na rezultate izbora Predsjedništva BiH na tom biračkom mjestu.

Utvrđivanje rezultata za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Glasački listići iz kutije nisu imali štambilj i potpis člana biračkog odbora na četiri biračka mjesta (136A051 Centar Sarajevo, 054B018 Lopare, 093A077 Zenica, 115A010 Kiseljak). Proglašavanje nevažećih listića za ove nivoe nije obavljeno u skladu sa propisima CIK-a na sedam biračkih mjesta (136A051 Centar Sarajevo, 004A005 Bosanska Krupa, 101B005 Šekovići, 038B040B Doboj, 131A041 Ilidža, 144B032 Pale RS, 111A023 Novi Travnik). Dopisivanje glasova na glasačke listiće prilikom brojanja glasova za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je zabilježeno na dva biračka mjesta (133A019 Novi Grad Sarajevo, 083B026A Zvornik).

Utvrđivanje rezultata za ostale nivoe vlasti (Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, skupštine kantona)

Glasački listići iz kutije nisu imali štambilj i potpis člana biračkog odbora na sedam biračkih mjesta (136A051 i 136A024 Centar Sarajevo, 004A005 Bosanska Krupa, 101B005 Šekovići, 038B040B Doboj, 056B002 Ugljevik, 111A023 Novi Travnik). Proglašavanje nevažećih listića za ove nivoe nije obavljeno u skladu sa propisima CIK-a na osam biračkih mjesta (074B025 Teslić, 184B011 Kostajnica, 185B008 Milići, 093A077 Zenica, 077A053 Zavidovići, 079A021 Živinice, 106A025 Livno, 024B036 Modriča). Dopisivanje glasova na glasačke listiće prilikom brojanja glasova za ove nivoe vlasti je zabilježeno na sedam biračkih mjesta (147B024 Višegrad, 094A049 Kakanj, 139A080 Novo Sarajevo, 137A023 Stari Grad Sarajevo, 083B026A Zvornik, 013B024 Prnjavor, 064B015 Mrkonjić Grad).

Proces utvrđivanja brojnog stanja

Na 1,1 % biračkih mjesta, na stolovima za brojanje su se našle hemijske olovke nakon otvaranja glasačke kutije. Na 1,5% biračkih mjesta, neiskorišteni glasački listići nisu upakovani u originalne kutije i zajedno sa kovertom sa oštećenim glasačkim listićima i olovkama koje nisu crvene bolje spremljeni u zaštitnu vreću. Na jednom biračkom mjestu, posmatrač Koalicije „Pod lupom“ nije bio u mogućnosti da neometano prati proces brojanja glasova.

Zatvaranje biračkih mjesta

Zatvaranje biračkih mjesta uglavnom je izvršeno u skladu sa propisima. Broj biračkih mjesta koji je zatvoren u 19:00h je 80%, do 19:15h je zatvoreno 16,5%, a preostalih 3,5% je zatvoreno do 20.00h. Na 5 biračkih mjesta, zatvaranju nisu prisustvovali svi članovi biračkih odbora. Na 12 biračkih mjesta dozvoljen je ulazak osoba nakon njegovog zatvaranja.

Proces glasanja

Na 40 biračkih mjesta zabilježene su nepravilnosti pri procesu glasanja, kao što su izdavanje više glasačkih listića jednoj osobi, jedna osoba glasa više puta ili jedna osoba glasa u ime druge osobe koje se nisu pojavile na biračkom mjestu.

Na 20 biračkih mjesta član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića nije stavljao otisak štambilja u donjem lijevom uglu pored kojeg se potpisuje na prednjoj strani svakog listića, ispod teksta “Uputstvo za glasanje”. Ova nepravilnost može rezultirati time da postoji veći broj glasačkih listića sa štambiljem i pečatom, od broja birača koji su izašli na glasanje, što otvara prostor za zloupotrebu takvih neiskorištenih glasačkih listića.

Na 38 biračka mjesta je zabilježeno otvoreno nagovaranje na glasanje za određenog političkog subjekta, dok su zastrašivanja ili vršenja pritisaka na glasače zabilježeni na 13 biračkih mjesta.

Na svakom petom biračkom mjestu, zabilježeno je do 10 slučajeva da se ime i prezime birača prilikom identifikacije čita naglas. Na 31 biračkom mjestu, zabilježeno je više od 10 slučajeva ove nepravilnosti. Ova procedura je izmijenjena u odnosu na prethodne izbore u BiH, te se sada ime i prezime birača koji pristupa glasanju ne bi trebalo čitati naglas.

Na 17 biračkih mjesta dozvoljeno je glasanje bez provjere propisanih identifikacionih dokumenata do 10 puta, dok je jednom biračkom mjestu ovaj slučaj zabilježen više od deset puta.

Do deset slučajeva vraćanja birača sa biračkog mjesta jer nisu bili na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska zabilježeno je na skoro polovini biračkih mjesta, dok je na 11 biračkih mjesta zabilježeno više od 10 ovih slučajeva.

Posmatrači „Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili do deset slučajeva porodičnog glasanja na svakom drugom biračkom mjestu u zemlji. Više od deset slučajeva porodičnog glasanja je zabilježeno na 11 biračkih mjesta.

Nova procedura pomoći pri glasanju drugih lica nije ispoštovana na 21% biračkih mjesta (do 10 slučajeva). Više od 10 slučajeva ove nepravilnosti je zabilježeno na 7 biračkih mjesta.

Na 15% biračkih mjesta zabilježeno je do 10 slučajeva da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju u kabini, dok je više od 10 slučajeva, zabilježeno na 4 biračka mjesta.

Na 23 biračkih mjesta duže su se zadržavale neovlaštene osobe.

Otvaranje biračkih mjesta

U 91 % slučajeva, svi članovi biračkog odbora su bili prisutni na biračkim mjestima u 06:00 h.

Na 2% biračkih mjesta su zabilježeni problemi sa izbornim materijalom, dok na manje od 1% posmatranih biračkih mjesta glasački listići nisu ručno brojani.

Zabrinjava podatak da na 20% biračkih mjestu u zemlji nije izvješena lista članova biračkog odbora na kojem se vidi naziv političkog subjekta za svakog člana biračkog odbora, a što je obaveza. Na skoro 7% biračkih mjesta, lista je izvješena, ali na njoj stoji šifra, umjesto naziva političkog subjekta.

Na skoro svim biračkim mjestima, glasačka kutija je pokazana prazna prije otvaranja biračkih mjesta.

Ukupno 79 % biračkih mjesta otvoreno je tačno u 7:00 h, do 7:15 otvoreno je 18% biračkih mjesta, a preostala biračka mjesta sa kašnjenjem do sat vremena.

Na svim biračkim mjestima je osigurana tajnost glasanja, odnosno glasačke kabine su postavljene na način da niko ne može vidjeti za koga je birač glasao, ali u skladu sa novom procedurom prema kojoj je otvor glasačke kabine okrenut prema posmatračima i članovima biračkih odbora.

Pristup posmatrača biračkim mjestima

Posmatrači i posmatračice su neometano pristupili svim biračkim mjestima na koja su bili raspoređeni. Na samom početku su zabilježeni sporadični slučajevi sa problemima u pristupu koji su blagovremeno otklonjeni. Zabilježeni su i pojedinačni slučajevi sa problemima u praćenju izbornog procesa na nekolicini biračkih mjesta.

Nažalost, Koalicija „Pod lupom“ se suočila sa odustajanjem određenog broja posmatrača što je posebno bilo izraženo u Banjoj Luci i Bijeljini. I pored ovog problema Koalicija „Pod lupom“ je imala pokrivena oko 70% biračkih mjesta u ovim gradovima na kojima su raspoređeni posmatrači Koalicije „Pod lupom“.

ZAHVALA

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ čestita svim građanskim i nestranačkim posmatračima i posmatračicama izbornog procesa na uspješno obavljenom poslu i zahvaljuje im se na izuzetnom angažmanu i doprinosu  nezavisnoj posmatračkoj misiji te slobodnim i poštenim izborima u Bosni i Herecgovini.

Koalicija „Pod lupom“ je zajedno sa 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca aktivno radila na organizaciji posmatranja izbornog procesa u cijeloj Bosni i Hercegovini povodom Općih/Opštih izbora, te čestitke na uspješno realiziranoj posmatračkoj misiji koja je počela znatno ranije pripadaju i svima njima. Svaka od ovih organizacija je doprinijela zaštiti izbornog procesa u svojoj lokalnoj zajednici i postavila temelje za nezavisno praćenje izbora u budućnosti.

Hvala medijima na profesionalmom izvještavanju, kontinuranoj podršci aktivnostima Koalicije „Pod lupom“ i radu na povećanju transparentnosti u izbornom procesu i njegovom unapređenju.

Zahvaljujemo se i većini aktera izbornog procesa na korektnoj saradnji nadajući se da će se ona nastaviti i intenzivirati u narednom periodu.

Posebno se zahvaljujemo svim građanima biračima na podršci i ukazanom povjerenju i naročitom angažmanu i posvećenosti ka otklanjanju izbornih nepravilnosti za Opće/Opšte izbore 2022. godine.

Posljednji postovi