Konkurišite za New Europe College (NEC) za postdoktorsku stipendiju

Otvorene su prijave za New Europe College (NEC) stipendiju 2021-2022. Ova godišnja stipendija namijenjena je rumunskim i međunarodnim akademicima (na postdoktorskom nivou) u svim oblastima humanističkih i društvenih nauka (uključujući pravo i ekonomiju).

OBLAST: Humanističke i društvene nauke
OPIS
Očekuje se da će stipendisti raditi na svojim projektima i učestvovati u naučnim događajima koje organizuje NEC. Prisustvo na nedeljnim seminarima na kojima se raspravlja o radu stipendista je obavezno. Na kraju stipendije, od stipendista se očekuje da predaju istraživački rad koji odražava rezultate njihovog rada tokom trajanja stipendije. Radovi će biti uvršteni u publikaciju NEC.Stipendija nudi:– Mjesečnu stipendiju od 850 EUR (bez poreza)– Smještaj u Bukureštu, koji sadrži stambene prostorije i radni prostor– Naknada putnih troškova iz matične/boravišne države do Bukurešta i nazad– Stipendistima koji ostanu čitavu akademsku godinu nudi se jednomesečno istraživačko putovanje u instituciju po njihovom izboru– Stipendisti imaju besplatan pristup biblioteci NEC i elektronskim resursima.
USLOVI
– Otvoreno za postdoktorske akademike (sa izuzetkom Pontica Magna, koja takođe prihvata prijave doktoranata i kandidata koji nemaju diplomu)
– Rumunski i međunarodni kandidati u svim oblastima humanističkih i društvenih nauka ispunjavaju uslove za osnovni NEC program.
NAČIN PRIJAVE
Potrebna dokumenta za prijavu: nedavna fotografija, skenirana doktorska diploma, dva pisma preporuke (na engleskom, francuskom ili njemačkom), napisana izričito u prilog vašoj prijavi za NEC stipendiju.Za prijavu popunite aplikacionu formu.
ROK ZA PRIJAVU:15. januar 2021.
Detaljnije: https://nec.ro/fellowships/apply-for-a-fellowship/
(mladiinfo.me)