Konkurs programa stručne prakse – RC Adria Internship program

RC Adria Internship program – program plaćene stručne prakse koji finansira Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) i ove godine objavio konkurs za studente i organizacije.
X
Sve detaljne informacije, tekst i uslovi konkursa te prijavni obrasci, dostupni su na web stranici programa:
https://www.eitrawmaterials-rcadria.eu/rcadriainternship.
Programom se podstiče strukturirana stručna praksa studenata diplomskog studija u organizacijama koje su potvrđeni partneri, a koji se mogu pogledati na linku https://www.eitrawmaterials-rcadria.eu/rcadriainternship/organisations-list
Ova lista organizacija nije konačna već se dopunjava tokom cijele godine. Program je usmjeren na sektor mineralnih sirovina, ali na vrlo širok i interdisciplinaran način.
U prethodne tri godine u programu, osim studenata rudarstva i geologije, učestvovali su i studenti građevine, mašinstva, hemije, inženjerstva okoline, biologije, geografije, metalurgije itd.
Ono što program razlikuje od ostalih ponuđenih programa stručne prakse jeste:

  •  – studenti sami biraju preferirane firme iz naše otvorene baze partnera,
  • – omogućena je unutrašnja i međunarodna stručna praksa (program geografski pokriva Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Italiju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju),
  •  – student bira dužinu trajanja stručne prakse (od 1 do 3 mjeseca),
  •  – student ima pravo na mjesečnu stipendiju tokom trajanja prakse,
  •  – studentu se dodjeljuje mentor u organizaciji – domaćinu te sudjeluje u vrlo konkretnim zadacima i projektima,
  •  – otvorena je mogućnost zapošljavanja u organizaciji – domaćinu nakon provedene prakse.

Za sva pitanja stojim na raspolaganju je: 
PETRA GRGASOVIĆ, 
Ured za poslijediplomski studij, međunarodnu suradnju i projekte
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko geološko naftni fakultet 
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb
Tel:  +385 1 5535 977
Fax: +385 1 4836 053
petra.grgasovic@rgn.unizg.hr