Prijavite se za volontiranje u okviru Circle programa

Circle Program raspisao je konkurs za volontera. Svim volonterima biće pružena prilika da učestvuju u novom programiranju na jesen 2020. godine. Fokus će biti na aktuelnoj temi COVID-19. Organizacija pruža priliku da se mladi osnaže, da stupe u kontakt sa članovima kruga i postanu volonterski mentori.
circle program
OBLAST:
Volontiranje
OPIS:
Organizacija se prilagođava potrebama učesnika i pomaže im da se informišu o izazovima koje nosi COVID-19. Na ovaj način je porodicama sa malim primanjima pružena šansa da učestvuju u programu a da ne plaćaju troškove podučavanja.
USLOVI:
Mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati širom svijeta koji žele da steknu iskustvo u circle programu.
NAČIN PRIJAVE:
Prijave slati na mejl adresu: search@circleprogram.org
ROK ZA PRIJAVU:
U toku.
Detaljnije: https://www.circleprogram.org/
(mladiinfo.me)