Konkurs za izradu video call-a

Dragi_e video kreatori i kreatorke, pozivamo vas da svojim kreativnim rješenjem doprinesete realizaciji Kampa za mlade. Potrebno je da kreirate video call, koji će se koristiti u svrhu animiranja mladih da se prijave za “Ultimate Survival Leadership“ kamp.
Konkurs za izradu video call-a – Mreža za izgradnju mira
Da vam olakšamo:
► Kamp je namjenjen mladim liderima i liderkama / aktivistima i aktivistkinjama /umjetnicima i umjetnicama (18-35 godina)
► Kreiran je na način da mladim ljudima pruži,  osim mogućnosti umrežavanja, upoznavanja i razmjene  iskustava, nove uvide, alate i ideje za osnaživanje civilnog i demokratskog društva.
► Održaće se na jednoj od predivnih prirodnih lokacija u BiH, daleko od gradske buke. Sedam dana uživanja u prirodi i učenja!
Dakle, razmislite kakav video poziv bi vas privukao da se prijavite za ovakav kamp, dajte mašti na volju, bacite ideju na papir i pošaljite nam je do 1. novembra/studenog.
Uslovi:
Pravo prijave imaju svi mladi kreativci i kreativke, koji svojim vještinama i idejama žele da učestvuju u kreiranju video call-a. Bitno je samo da ste građani i građanke Bosne i Hercegovine, te da imate do 35 godina starosti.
 Prijava treba da sadrži:
– Ime i prezime i datum rođenja
– kreativno rješenje (ideju) u pisanoj formi (max jedna stranica)
– te u prilog minimum jedan video na kojem ste do sada radili
Rok za izradu rada je 30 dana od potpisivanja Ugovora o djelu. Iznos predviđen za ovaj angažman je bruto 2,295 dolara koji će biti isplaćen u KM, po osnovama navedenim u ugovoru.
Radove i sva pitanja u vezi sa konkursom možete uputiti na mail adresu: mgrujic@hcabl.org
Promotivni video radimo u sklopu projekta “Ultimate Survival Leadership Camp”, koji realizuje Helsinški parlament građana Banjaluka uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
(hcabl.org)