Prijavite se na nagradni likovni konkurs “Studentski dani 2020”

Cilj projekta je stimulacija mladih ljudi i pružanje podrške njihovim idejama.
 Prijavite se na nagradni likovni konkurs “Studentski dani 2020”
JU Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo, pod pokroviteljstvom Općine Centar i u saradnji sa mikrokreditnom organizacijom IuteCredit BiH , organizira četvrti nagradni konkurs Studentski dani 2020 na temu ‘’Čiji je to grad?’’
“Studentski dani 2020” je projekat kojim se omogućava prezentaciju radova studenata završnih godina akademija likovnih umjetnosti sa područja Bosne i Hercegovine.
Cilj projekta je stimulacija mladih ljudi, pružanje podrške njihovim idejama, te promoviranje stvaralaštva mladih generacija i stvaranje ambijenta za njihov veći uticaj u društvu.
Pravo učešća na konkurs imaju studenti završnih godina akademija likovnih umjetnosti sa područja Bosne i Hercegovine, a ovogodišnja tema “Čiji je to grad?” ostavlja širok prostor za kreativnost i inovativnost u pristupu za sve zainteresirane kandidate.
Propozicije konkursa, prijavni obrazac i informacije o nagradama mogu se naći na www.centarkulture.ba.