Ministarstvo obrazovanja ZDK raspisalo konkurs za studentske stipendije

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • da imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona;
 • da su redovni studenti prvog ili drugog ciklusa studija na visokoškolskim
  ustanovama u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, bez obzira na način finansiranja studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);
 • da su upisali ljetni semestar akademske 2020/2021. godine;
 • da nisu stariji od 30 godina i da nisu ni u kakvom radnom odnosu.

Pravo učešća na konkursu nemaju:

 • studenti koji koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima;
 • studenti koji primaju stipendiju od drugog stipenditora;
 •  studenti za koje je utvrđeno da su, protivno datoj izjavi u prethodnoj akademskoj godini, primili stipendiju od drugog stipenditora;
 • studenti koji obnavljaju godinu studija,
 • studenti koji su već jednom dobili stipendiju za određenu godinu studija na istom ili drugom fakultetu;
 • studenti u statusu apsolventa;
 • studenti koji su u akademskoj 2019/2020. godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija, a u akademskoj 2020/2021. godini ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja (29.06.2021.).
Više detalja pogledajte na web adresi Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba