Konkurs za nagradu Šukrija Pandžo 2023.

Tema Gdje su danas roditelji u školi?; jedna osoba može poslati više radova

Radove možete slati do 30. juna 2023. na adresu konkurs@skolegijum.ba. Najbolja tri biće nagrađena diplomom i novčanim iznosom. Rezultati će biti krajem avgusta 2023. godine.

 

Povodom godišnjice rođenja bosanskohercegovačkog književnika Šukrije Pandže Školegijum raspisuje sedmi po redu konkurs za esej na temu Gdje su danas roditelji u školi?

Od autorica i autora očekujemo da odgovore na pitanja poput:

Pomažu ili roditelji školi ili odmažu? Kada je (ako je) njihov doprinos odgoju i obrazovanju konstruktivan, a kada (ako je) destruktivan? Pitaju li se premalo ili previše? Je li njihova uloga precijenjena ili potcijenjena? Prepoznaje li zakon na zadovoljavajući način roditeljska prava? Kako se sudaraju ili preklapaju roditeljske i nastavničke kompetencije? Odnosi li se reforma školstva i na roditelje? (Nastavite niz…)

Školska praksa je bogata, raznovrsna i zavisi od brojnih specifičnih okolnosti. Jedan od ključnih faktora njenog napretka jeste učešće roditelja. Kakvo je, kakvo bi moglo biti, kakvo ne bi trebalo biti… Šta o tome imate reći kao roditelj, šta kao prosvjetni radnik, šta kao građanin čiji glas definiše obrazovnu politiku i u zavisnosti od nje rezultate obrazovanja.

N

ajbolja tri rada biće nagrađena diplomom i novčanim iznosom:

I nagrada 1.000 KM

II nagrada 600 KM

III nagrada 300 KM

Radove možete slati do 30. juna 2023. na adresu konkurs@skolegijum.ba sa predmetom „Prijava na konkurs“, i to u nekom od tekstualnih dokumenata (docx, txt, rtf…). Naslov rada mora biti jedinstven i razlikovati se od naslova/teme konkursa.

Jedan autor/jedna autorica može poslati više radova.

Uz svaki rad potrebno je navesti ažurirane kontakt-podatke (ime i prezime, mjesto iz kojeg dolazite, broj telefona). Radovi koji sadrže elemente suprotne novinarskom kodeksu neće biti objavljeni. Redakcija može u toku odabira najboljih sužavati selekciju, i o tome informisati čitaoce.

Rezultati će biti objavljeni krajem avgusta 2023. godine.

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi