Konkurs za najbolji istraživački novinarski tekst „Lokalno i odgovorno – Bitno je koga biramo!“

„PROMO TIM“ sa mrežom 11 portala u deset opština i gradova Banjalučke i Dobojske regije raspisuje Konkurs za najbolji istraživački novinarski tekst u sklopu projekta „Lokalno i odgovorno – Bitno je koga biramo!“.
Global Conference: Call for Research Papers - Global Investigative  Journalism Network
Konkurs se raspisuje za izbor najbolje istraživačko-novinarske priču, a u okviru tema:

  • Predizbornih kampanja u lokalnim zajednicama;
  • Primjera dobrih i loših praksi u radu izabranih predstavnika lokalnih vlasti;
  • Primjera dobrih i loših praksi provođenja kampanje za lokalne izbore u BIH 2020.

Na konkurs se mogu prijaviti novinari iz svih gradova BiH, ali prednost imaju kandidati iz gradova u kojima „PROMO TIM“ ima portale. Tekst sa kojim se prijavljuje na konkurs ne smije biti prethodno nigdje objavljen.
Rok za slanje tekstova je 20. decembar 2020. godine. Tekst koji se dostavlja treba da bude u skladu sa gore navedenim temama, te da ispunjava sljedeće kriterijume:

  • Predviđeni broj karaktera: od 3.000 do 6.000 karaktera maksimalno, pisano fontom „Times New Roman“, veličina fonta 12;
  • Fotografije koje se prilažu uz tekst moraju biti autorske, uz pisanu dozvolu za objavljivanje;
  • Stvaran značaj teme o kojoj se piše za lokalnu zajednicu;
  • Relevantnost izvora za podatke i stavove druge strane iznesene u tekstu;
  • Odgovarajuća dokumentacija za potkrjepljivanje teme o kojoj se piše;
  • Poštivanje standarda novinarstva u smislu uzimanja izjava od svih aktera.

Svi tekstovi koji ispune uslove konkursa biće objavljeni na portalima „PROMO TIMA, po pristizanju i uredničkoj korekciji.
Portali na kojima će tekstovi biti objavljeni su: MojaBanjaluka.info, MojČelinac.info, MojSrbac.info, MojTeslić.info, MojPrnjavor.info, MojBrod.info, MojaDerventa.info, MojDoboj.info, MojaModriča.info, MojŠamac.info i MojaSrpska.info.
Komisija za ocjenu tekstova, nakon zatvaranja konkursa, 20. decembra 2020. godine, izabraće tri najbolja rada kojima će biti dodijeljene tri novčane nagrade, u kategorijama:
I nagrada – neafirmisani, mladi autori,
II nagrada –  neafirmisani, mladi autori,
III nagrada –  afirmisani autori, novinari.
Nagradni fond iznosi 1.764 KM.
Konkurs se raspisuje u okviru projekta “Lokalno i odgovorno – bitno je koga biramo”, koji implementira Udruženje “Promo tim”, s ciljem da se stavi veći fokus na predizborna dešavanja u manjim lokalnim sredinama koja do sada nisu privlačila pažnju velikih, javnih medija, ali i malih nezavisnih medija, koji sebi ne mogu priuštiti dopisnike. Želi se ukazati na značaj informisanosti građana u lokalnim zajednicama o bitnim lokalnim temama.
Mail za dodatna pitanja i dostavljanje priča sa pratećom dokumentacijom je redakcija@promotim.org, uz naznaku: Za konkurs „Lokalno i odgovorno“.
(etrafka.net)