POZIV NOVINARIMA I REDAKCIJAMA: Prijavite se za Novinarsku nagradu

Konkurs je otvoren do 31. maja za sve novinare i medije sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.
An Introduction To Journalism – Write Like A Journalist - Caroline  University
Centar za razvoj medija i analize poziva novinare i medijske kuće da se u periodu od 1. maja do 31. maja prijave na konkurs za najbolje novinarsko istraživanje o korupciji.
Konkurs je otvoren za sve novinare i medije sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, a nagrade će se dodjeljivati u kategorijama:

  • za najbolje istraživanje o korupciji objavljeno  u štampanim i online medijima,
  • za najbolje istraživanje o korupciji emitovano u programu televizijskih stanica,
  • za najbolje istraživanje o korupciji emitovano u programu radijskih stanica i
  • za najbolje istraživanje o korupciji u multimedijalnim sadržajima u Bosni i Hercegovini.

Prijavljeni radovi moraju biti istraživačke priče objavljene u nekom od bh. medija u periodu od 1. maja 2020. godine do 30. aprila 2021. godine.
Autore za nagradu mogu predlagati medijske kuće, novinske agencije, urednici svih medija ili sami novinari/autori.
Prijedloge možete poslati elektronskim putem na zvaničnu adresu Novinarske nagrade  crma.novinarskanagrada@gmail.com sa naznakom Za novinarsku nagradu i naznakom kategorije za koju se rad prijavljuje. Audio i video izvještaje možete poslati putem WeTransfera. Ukoliko su prilozi objavljeni na You Tube kanalu medija, dovoljno je poslati link na prilog.
Novinarska nagrada biće dodijeljena u okviru Programa istraživačkog novinarstva, kojeg finansira USAID u BiH. Centar za razvoj medija i analize nastavlja tradiciju nagrađivanja istraživačkih novinara i promocije istraživačkog novinarstva započetu prije devet godina kada je uspostavljena ACCOUNT novinarska nagrada.
Za više informacija, kontaktirajte nas putem e-maila crma.novinarskanagrada@gmail.com
(mreža-mira)