Konkurs za najbolji video TPO Fondacija


Povodom obilježavanja DANA LJUDSKIH PRAVA, TPO Fondacija raspisuje
KONKURS
i poziva sve zainteresovane učenike/ce od 5. do 9. razreda osnovne škole (kategorija 1) i učenika/ca srednjih škola (kategorija 2) iz cijele Bosne i Hercegovine da se prijave na konkurs za najbolji video na temu:
ZAHVALNOST
Da li si na svemu što imaš zahvalan/a? Koliko i zašto je važna zahvalnost? Na čemu sve treba biti zahvalan/a? Kako praktikovati zahvalnost? Gdje možemo pronaći zahvalnost? Šta zahvalnošću postižemo? Vjerujete li u zahvalnost koju izražavate? Svjesno promišljaj o zahvalnosti i pronađi način da je živiš. U nezahvalnosti niko nije sreću pronašao, stoga reaguj i pokreni se. Snimi video na temu zahvalnosti i pomozi drugima da osvijeste sve ono na čemu trebaju biti zahvalni. Pošalji kreativnu poruku ljudima da samo uz pomoć zahvalnosti mogu imati više od onoga što trenutno imaju. Svoje poruke pretoči u video i pošalji ih svijetu, budi promjena u svojoj zajednici!

  • Konkurs je otvoren do 24. NOVEMBRA 2019.
  • Konkurs je otvoren za učenike/ce koji su državljani/ke Bosne i Hercegovine
  • Konkurs je podijeljen u dvije kategorije: za učenike/ce osnovnih škola od 5. do 9. razreda (kategorija 1) i učenike/ce srednjih škola (kategorija 2). Najbolji radovi u obje kategorije bit će nagrađeni za osvojena prva tri mjesta.
  • Prva nagrada je 500 KM, druga 300 KM, a treća 100 KM
  • Svaki/a učenik/ca konkursa može poslati po jedan video u trajanju između 2 i 3 minute
  • Video treba biti u HD-u, po evropskim standardima, imati dobar ton i čistu sliku
  • Pobjednički radovi će biti prikazani na završnoj manifestaciji kampanje 16 dana aktivizma, na Dan ljudskih prava 10.12.2019. godine u Sarajevu
  • Molimo Vas da pravilno i u potpunosti ispunite PRIJAVNI OBRAZAC i pažljivo pročitate OPĆE USLOVE UČEŠĆA NA KONKURSU
  • Radove slati putem WeTransfer (ili sličnih online transfera) isključivo na e-mail adrese: koordinator4@tpofond.org i koordinator5@tpofond.org sa naznakom za Video konkurs – zahvalnost

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Amina Mašić, Tel: 033 663 350, E-mail: koordinator4@tpofond.org
 
Izvor: mreza-mira.net