Konkurs za prijem asistenata na Univerzitetu u Zenici

Ako ste nedavno završili traženi fakultet i želite započeti akademsku karijeru, prijavite se na konkrus koji je raspisao UNZE.

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 18.03.2021.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje konkurs za izbor nastavnika i saradnika.
Saradnik:

  1. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Građevinske konstrukcije – 2 izvršioca
  2. Saradnik u zvanju asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Hidromehanika i hidrotehnika – 1 izvršilac
  3. Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Geomehanika i geotehnika – 1 izvršilac

Šta je potrebno od dokumentacije da biste se prijavili na konkurs pogledajte na zvaničnoj web stranici Univerziteta u Zenici klikom ovdje.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
(studomat.ba)