KONKURS za stručnog saradnika/cu za odnose s javnostima

Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:
Stručni saradnik/ca za odnose s javnostima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-27041)

Opis posla
Vodi brigu o imidžu, identitetu, misiji i viziji Instituta, pridržavajući se i poštujući standarde, procedure, politike i protokole organizacije. Priprema strateške i operativne dokumente vezane za internu i eksternu komunikaciju. Razvija sadržaj društvenih kampanja i rukovodi njihovim provođenjem s ciljem ostvarivanja predviđenih rezultata. Preduzima aktivnosti na informiranju javnosti o aktivnostima Instituta. Sudjeluje u pripremi i promoviranju ceremonija, događaja, treninga, okruglih stolova, zagovaračkih kampanja, konferencija i sličnih događaja. Upravlja i rukovodi web-stranicama i društvenim mrežama Instituta i drugih programa koje Institut provodi. Sudjeluje na sastancima ili radionicama prilikom pripreme promotivnih materijala Instituta ili drugih aktivnosti. Po potrebi posjećuje korisnike Instituta na terenu i kreira uspješne priče. Prikuplja podatke, analizira i izrađuje preporuke za unaprjeđenje rada na digitalnim platformama. Uspostavlja i održava kontakte s medijima, drugim organizacijama i institucijama s ciljem pravodobnog informiranja o aktivnostima Instituta. Usko sarađuje sa svim odjelima Instituta u cilju promocije njihovog djelovanja. Kontinuirano prati medije o aktivnostima Instituta i po potrebi i u dogovoru s nadređenim istupa s reakcijama, saopćenjima i stavovima prema javnosti. Po potrebi kreira i vodi naloge na drugim platformama od interesa za Institut. Stara se o poštivanju administrativnih procedura koje se odnose na njegov/njen opis posla.
Kriteriji specifični za poziciju
– Iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine
– Iskustvo u kreiranju i rukovođenju društvenim kampanjama
– Odlično poznavanje promocije rada na društvenim mrežama
– Izuzetna sposobnost pismenog i usmenog izražavanja, općenito izvrsne komunikacijske vještine
– Poznavanje medijske scene u BiH
Vrsta ugovornog odnosa:
Radni odnos na puno radno vrijeme po ugovoru o radu.
Početak radnog odnosa: 15. juna 2021. g.
Eliminatorni (obavezni) kriteriji
– vozačka dozvola B kategorije i aktivan vozač/ica s iskustvom,
– odlično poznavanje engleskog jezika,
– poznavanje rada na računaru (MS Office, internet, alati za jednostavnu obradu fotografija),
– državljanstvo Bosne i Hercegovine.
Dodatni kriteriji
Poželjno je da kandidat/kinja ima iskustvo rada pred kamerama, sklonost ka timskom radu, samostalnost u obavljanju posla te da nema poteškoće s povremenim putovanjima i povremenim fleksibilnim radnim vremenom. Sklonost ka korištenju različitih softverskih rješenja koja olakšavaju i ubrzavaju procese rada smatra se obaveznom s obzirom da su svi procesi digitalizirani kroz različite online i desktop aplikacije. Kandidat/kinja treba posjedovati vještine pisanja strateških dokumenata, kao i različitih tekstova, uz poštivanje pravopisnih normativa standardnih jezika u BiH.
Prijava
Konkurs ostaje otvoren do 30. maja 2021. g. do 23.59 sati. Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani na testiranje, koje će se održati u sedmici od 31. maja do 4. juna u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT (Centralni ured Sarajevo, Ul. 4. viteške brigade 34-36, Ilidža). Kandidati/kinje koji ostvare zadovoljavajuće rezultate na testiranju bit će pozvani na intervju.
Kandidati/kinje koji ne uđu u uži izbor ili s kojima Institut ne namjerava ulaziti u proces pregovora neće biti kontaktirani.
Prijave se primaju isključivo putem obrasca koji se nalazi na linku:
http://mladi.org/myURL/konkurspr
Prijave dostavljene na drugačiji način te nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org
Molimo osobe koje ne ispunjavaju eliminatorne kriterije navedene u konkursu da se ne prijavljuju. Institut zadržava pravo da ne zaposli nijednog kandidata/kinju u slučaju da nijedan od njih ne ispunjava kriterije.
Eventualna pitanja mogu se postaviti na posao@kultbih.org (predmet/subject: Upit za: 01.09.0-N2.1-27041), i to najkasnije do 25. maja 2021. g. do 14 sati, a odgovori će uslijediti emailom najkasnije 27. maja 2021. g.
Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene email adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije kandidata/kinje.