Kurs : Social media marketing – Postani menadžer društvenih mreža

  • Metoda učenja: Online (Virtuelna učionica)
  • Trajanje: 8 sedmica (24 efektivna sata)
  • Termini: Ponedjeljak i Srijeda (19:30h – 21:00h )
  • Cijena: 450 KM (50% popust na prvih 8 prijava)
  • Cijena sa popustom: 225 KM
  • Nivo: Početni / Srednji
  • Preduslovi za pohađanje kursa: Nije potrebno predznanje
  • Certifikat: DA (printani + digitalni certifikat)
  • Doživotni pristup video snimcima predavanja i ostalim materijalima kursa
  • Mogućnost plaćanja na 2 rate

OPIS KURSA

Digitalni marketing posljednjih godina doživio je ogromnu ekspanziju na poslovnom polju i postao je sve traženiji. Korisnici interneta i ecommerca kao i vlasnici kompanija su uvidjeli da je digitalni marketing neizbježan segment budućeg poslovanja i shvatili da je neophodna naobrazba na ovom polju. Vidimo da se dosta radnih mjesta u ovoj niši otvara i zahtijevaju znanje digitalnog marketinga i s toga je ovaj kurs neophodan za bilo koji oblik budućeg poslovanja. Na prvoj sezoni kursa “Social media marketing -Postani menadžer društvenih mreža” polaznici će naučiti i upoznati se sa osnovama digitalnog marketinga i kako to preko društvenih mreža primjenjivati. Poznavanje algoritama funkcionisanja društvenih mreža i načina prodaje preko istih će unaprijediti bilo koji oblik biznisa ukoliko se koristi na ispravan način. Sve što je potrebno polaznicima kursa je volja i pozitivan stav, a njihovo znanje će se nadograđivati iz modula u modul.

OČEKIVANI CILJEVI

Na kursu će vam biti pružena mogućnost da na interaktivan i dinamičan pristup primijenite i pokazujete znanje digitalnog marketinga. Svaki održani čas bit će praktičan gdje ćete svoje znanje unaprijeđivati na svojim projektima, a sve u cilju da vam učenje bude interesantnije i kvalitetnije.

Kurs se sastoji od:
✅ 5 modula raspoređeno u 15 interaktivnih predavanja;
✅ 60+ praktičnih zadataka;
✅ 30+ samostalnih zadataka za polaznike;
✅ 3 QA sesije zajedno sa praktičnim vježbama
✅ Finalni projektni zadatak i test znanja.

DODATNE INFORMACIJE I RESURSI

Nastava će biti realizovana u formi 40% reprezentativnog pokazivanja i teorije, 60% praktičnog rada, vježbi i diskusije. Polaznici kursa imat će priliku da svoje znanje koje steknu primjene na vlastite projekte odmah kroz ovaj kurs. Nakon svakog modula će biti Q&A Sesija (pitanja i odgovori ) kao i dijelovi praktičnih vježbi. Nakon završetka kursa se radi finalni projekat i test znanja kojeg će studenti polagati. Ponesite dobru volju i pozitivan stav za sticanje novih znanja.

*** Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne budemo imali dovoljan broj prijava. ***

DETALJAN SILABUS

1 | Osnove grafičkog dizajna iz aspekta digitalnog marketinga – na prvim časovima kursa digitalnog marketinga dotaknut ćemo se osnova grafičkog dizajna iz aspekta digitalnog marketinga gdje ćemo se upoznati sa nekim najjednostavnijim i najkorisnijim alatima koji poslužuju u svrhu digitalnog marketinga kao naprimjer Canva.

2 | Pravilno uspostavljanje facebook naloga – nakon osnova grafičkog dizajna prelazimo na najpoznatiju društvenu mrežu, a to je facebook. Na prvom času facebook modula naučit ćemo kako pravilno uspostaviti facebook nalog sa temeljima za razvoj biznisa i online prodaju.

3 | Facebook content marketing – pravila i ideje facebook content marketinga, kako i na koji način se kroz organske strategije približiti kupcima i tako pridobiti publiku.

4 | Sponzorisanje facebook posta – prvi i najjednostavniji korak promocije sadržaja na facebooku je sponzorisanje facebook posta da bi došli do većeg broja potencijalnih kupaca i onih koji vas ne prate, naučit će se kako na pravilan način sponzorisati facebook objave.

5| Upoznavanje sa Facebook business suite-om i Facebook ad managerom, pokretanje Facebook kampanje – dio društvene mreže facebook koji se koristi u poslovne svrhe i za kojeg malo ljudi zna je najbitniji za dobro poslovanje, u ovom dijelu proći će polaznici kroz funkcije Facebook ad managera i njegovih mogućnosti i što je najbitnije upoznati se sa pokretanjem facebook kampanja za vlastite projekte.

6| Q&A Sesija ( pitanja i odgovori ) za modul facebooka i grafičkog dizajna – ovaj čas je posvećen riješavanju nedoumica i izrađivanjem sitnih vježbica za utvrđivanje prethodnog gradiva.

7 | Izrađivanje web stranice kroz CMS platformu WordPress – upoznavanje sa osnovama web poslužitelja i uspsotavljanje web stranice kroz wordpress.

8 | Izrađivanje i postavljanje blog postova iz aspekta digitalnog marketinga uz određena pravila – ta pravila uključuju poznavanje ciljane skupine, skiciranje idealnog profila kupca i pravila copywrittinga.

9 | Izrađivanje i postavljanje blog postova iz aspekta digitalnog marketinga uz određena pravila – tu se uključuje i korištenje web page builder plugina poput Elementora.

10 | Q&A Sesija ( pitanja i odgovori ) za modul WordPressa – ovaj čas je posvećen riješavanju nedoumica i izrađivanjem sitnih vježbica za utvrđivanje prethodnog gradiva

11 | Google Ads smart ( search ) oglas – izrađivanje i optimizovanje Google Ads računa, upoznavanje sa pojmovima vezanih za google kampanje kao i izrađivanje Google smart ( search ) oglasa.

12 | Google Ads Kampanja – izrađivanje i optimizovanje google kampanja uz pravilno postavljanja licitiranja i načina nadmetanja na tržištu.

13 | Q&A Sesija ( pitanja i odgovori ) za modul Google ads – ovaj čas je posvećen riješavanju nedoumica i izrađivanjem sitnih vježbica za utvrđivanje prethodnog gradiva

14 | Instagram – pravilno izrađivanje instagram naloga sa dobrim temeljima za razvijanje online biznisa, povezivanje sa facebook nalogom, kreiranje zanimljivog instagram contenta u cilju pravljenja online zajednica i poveznice između biznisa i potrošača.

15 | Izrađivanje instagram promocije i Instagram kampanje – pravilno izrađivanje i optimizovanja promocije instagram postova i izrađivanje instagram kampanja preko Facebook ad managera.

16 | Revidiranje odrađenih modula, Q&A Sesija ( pitanja i odgovori ) za modul Instagram – ovaj čas je posvećen riješavanju nedoumica i izrađivanjem sitnih vježbica za utvrđivanje prethodnog gradiva, priprema za završni projekat i završni ispit.

17 | Izrađivanje samostalnog projekta i test znanja iz oblasti digitalnog marketinga.

18 | BONUS -Dodatni materijali kroz Notepad File-ove, Word dokument, PowerPoint prezentacije.

BIOGRAFIJA PREDAVAČA

Vedad Borovac – certificirani Digital Marketing Manager koji kao apsolutno mlada osoba ima dosta veliko iskustvo rada u oblasti Digitalnog marketinga kao i u vođenju kurseva iz Digitalnog marketinga i SEO optimizacije. Iza sebe ima nekoliko desetina završenih ciklusa kurseva i isto toliko uspješnih projekata u ovoj oblasti. Trenutno radi kao predavač kursa digitalnog marketinga u različitim edukacionim centrima u BiH, a pored toga aktivno radi kao Digital marketing konsultant i tehnička (SEO) podrška na nekoliko Web stranica. Na primjerima iz prakse i iskustva na svoje polaznike prenosi znanje tako da bi mogli nakon završetka kursa biti samostalni u odrađivanju posla u oblasti Digitalnog marketinga.

Više informacija ovdje.

Preuzeto sa: Mreža za izgradnju mira

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.