Leonardo DiCaprio podržao borbu za spas rijeka u BiH

Now You Can Spend The Night at Leonardo DiCaprio's House | Time
Kako je ranije najavljeno, Koalicija za zaštitu rijeka u BiH danas je započela globalnu kampanju za spas rijeka u BiH, a koja već prikuplja podršku boraca za zaštitu okoliša iz cijelog svijeta, uključujući i podršku Međunarodne koalicije organizacija za zaštitu prirode.
Tako su DiCaprio i Redford iskoristili svoje društvene mreže da upozore na problem u BiH i upoznaju svoje pratitelje o kampanji koju je pokrenula ova koalicija.
“Pustite rijeke u BiH da slobodno teku. Više od 430 malih hidroelektrana u ovoj zemlji je izgrađeno, gradi se ili planira njihova izgradnja, čime se uništavaju neke od najnetaknutijih i najraznolikijih evropskih rijeka i šuma te preusmjerava i zagađuje voda. Braneći ove rijeke i okolne šume, lokalne zajednice brane svoje porodice i domove. Ukoliko vlada ne usvoji nedavnu rezoluciju o zabrani malih hidroenergetskih projekata na rijekama u BiH, hiljade divljih rijeka, divljih životinja koje o njima ovise, ali i ljudi će biti izloženi riziku”, navodi se u globalnoj kampanji Međunarodne koalicije organizacija za zaštitu prirode.

Aktivisti za zaštitu prirode iz cijelog svijeta podržavaju borbu aktivista iz BiH da trajno zabrane razarajuće izgradnje malih hidroelektrana te da država umjesto toga ulaže u ekoturizam te solarne i vjetroelektrane.
Podsjetimo, Koalicija za zaštitu rijeka u BiH zahtijeva od Vlade FBiH da spriječi daljnje nekontrolisane gradnje malih hidroelektrana na području FBiH, ali i apeluje na odgovorne u RS-u da postupe na isti način.

(klix.ba)