LJEPOTE BOSNE I HERCEGOVINE KOJE SE MORAJU POSJETITI- Hutovo blato (VIDEO/FOTO)

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta.


Lokacija
Aktivnosti koje organizira hotel “Park” u parku prirode “Hutovo blato”
-photo-safari jezerima Hutova blata, uz stručnog vodiča, zakuska sa domaćim specijalitetima i glazba u brodici (45 minuta ili 2 sata)
-edukativni zlet stazama oko osam jezera
-ručak u prirodi nakon photo-safari vožnje, u prirodnom hladu na lokaciji Jelim: kuhari i konobari na raspolaganju, roštilj se priprema u prirodi, menu je prilagodljiv željama gostiju
-treasure-hunt utrka: traženje blaga jezerima Hutova blata (teambuilding aktivnost)
-utrka brodicama (teambuilding aktivnost)

-seminari i sastanci daleko od vreve poslovne gužve, u prostorijama hotela Park
-u sobama hotela Park smjestite svoje partnere koji žele dašak prirodnog mira
-obiteljski izlet u prirodu, jahanje konja i istraživanje flore i faune Parka Prirode, uz domaće specijalitete kao nagradu za uspješan školski tjedan
-aktivnosti u prirodi po mjeri gosta

Foto-safari kao turistička atrakcija podrazumijeva razgledanje krajobrazna, promatranje ptica i uživanje u prirodom ambijentu močvare uz vožnju brodicama po močvarnom djelu Hutova blata.

Stalni trend rasta broj posjetitelja ukazuju na njegovu atraktivnost i jedinstvenost. Izlet se sastoji u vožnji brodicama koje mogu primiti 25 osoba. Vožnja brodicama odvija se slijedećom rutom: mjesto okupljanja i ukrcaj u brodice je na platou pristaništa na Karaotoku, zatim slijedi vožnja kanalom Sunca u dužini od 1100 metara do izlaska na rijeku Krupu. Polukružna vožnja niz rijeku Krupu u dužini od 2,5 km sve do kanala Lopoča traje cca 30 minuta. Slijedi vožnja kanalom Lopoča u dužini od 800 m sve do Karaotoka, mjesto polaska. Ukupna vožnja traje oko sat vremena i ruta je kružnog karaktera. Nakon vožnje slijedi ručak u motelu Karaotok, gdje se turisti mogu okrijepiti, kupiti suvenire, te dobiti dodatne informacije i promotivne materijale o Parku.

Izvor:hocu.ba