Lokalci u Bosanskom Petrovcu (ASuBiH) organiziraju kamp ” Chip zvani Tabu tema”

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja okuplja srednjoškolce, kao i Vijeća/Savjete učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini.
Osnovni cilj je poboljšanje statusa srednjoškolaca u BiH kroz njihova prava i zastupanje njihovih ideja. Kroz svoje projekte Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini edukuje, povezuje, informiše srednjoškolce i upoznaje ih sa njihovim pravima.
Asocijacija srednjoškolaca Lt Bosanski Petrovac je odlučila da organizuje jednu aktivnost. U pitanju je omladinski kamp. Cilj ovog kampa je da okupi sve mlade, aktivne ljude, koji žele da putuju, steknu nova iskustva, iskažu svoja mišljenja. Ovaj kamp je idealna prilika za to!

Lokalni tim Bosanski Petrovac, dio Asocijacije srednjoškolaca u BiH vam predstavlja omladinski kamp pod nazivom “Chip zvani Tabu tema” koji će se baviti temama predrasuda, stereotipa, različitosti i tabu temama našeg društva. Kamp će se realizirati u periodu od 20.-23. jula u obližnjem mjestu nadomak samog grada, u sklopu lovačke kućice “Gorinčani” pod vodstvom naših odličnih trenera.
Sve troškove vašeg prijevoza, smještaja te obroka snose sami organizatori.
Svoje aplikacije šaljete do početka realizacije kampa, a rezultate dobijate u što skorijem vremenu!
Aplikaciju mozete da pronadjete na nasem facebook profilu Lokalni tim ASuBiH Bosanski Petrovac.
Želimo vam puno sreće pri ispuvanjanju aplikacije i vidimo se uskoro u Petrovcu, vaš Lt!
(hocu.ba)