Tuzla: Ljetna škola političkog aktivizma

Omladinski pokret Revolt poziva sve mlade (18-30) iz Bosne i Hercegovine da se prijave na prvu Ljetnu školu političkog aktivizma. Škola ima za cilj osnaživanje mladih iz Bosne i Hercegovine za učešće u procesima odlučivanja i poticanje aktivnijeg političkog aktivizma na lokalnom nivou.

Učesnici i učesnice će imati jedinstvenu priliku da se educiraju iz područja političke pismenosti, ali i izgrade vještine za jači građanski angažman u svojim lokalnim zajednicama. Učesnici i učesnice će imati i priliku da se praktično izraze kroz pisanje eseja i kolumni nakon završetka škole, a iz područja o kojim budu učili/e u okviru Ljetne škole političkog aktivizma.
Škola traje 7 dana (03.08.2020.-10.08.2020.)i održava se u Tuzli u skladu sa mjerama predostrožnosti u svrhu prevencije  širenja virusa COVID-19. Broj učesnika/ica je ograničen.
PRVI DIO: Mladi kao politička bića
Teme/sesije ovog modula:

 • Politička pismenost mladih u Bosni i Hercegovini
 • Uloga medija u demokratiji i politički populizam
 • Omladinske politike i omladinsko učešće (Zakon o mladima, struktura gradskih omladinskih vijeća, “ulični” aktivizam)
 • Društveno-politički pokreti i historijski revizionizam
 • Politički potencijali civilnog društva (pojam civilnog društva i uticaj na procese odlučivanja)
 • Politički kompas i vrijednosti

DRUGI DIO-Lokalna samouprava
Teme/sesije ovog modula:

 • Lokalna samouprava (sistemi i nadležnosti lokalne samouprave, organizacija i funkcioniranje lokalnih organa)
 • Praktični dio: Građani/ke i lokalna vlast
 • Osnove političke ekonomije
 • Oblici učešća građana/ki u lokalnoj demokratiji
 • Radionica: Akcija u lokalnoj zajednici!

TREĆI DIO: Građanska hrabrost i politički aktivizam
Treći dio je specifičan, bavi se praktičnom primjenom naučenog sadržaja kroz prethodne module.
Radionice će biti koncipirane na način da obrađuju sferu metoda nenasilnog građanskog učešća, protesta, metoda nenasilne intervencije, te će isto rezultirati radionicama osmišljavanja tih istih akcija.
Poziv je otvoren za sve koji ispunjavanju sljedeće uslove:

 • Mlada osoba (18-30) iz Bosne i Hercegovine
 • Mogućnost obaveznog prisustva na 80 % predavanja u okviru Škole
 • Otvorenost za aktivan rad i izvršavanje zadataka koji budu sastavni dio programa Škole
 • Pridržavanje mjera zaštite od COVID-19

Organizator snosi sve troškove smještaja, hrane, prevoza i učešća u Ljetnoj školi političkog aktivizma.
Prijaviti se možete tako što ispunite prijavu  za Ljetnu školu političkog aktivizma koju možete dostaviti na revolt.tuzla@gmail.com
Rok za prijavu je 12.07.2020. Učesnici/e mogu očekivati povratnu informaciju o rezultatima prijave 14.07.2020. Ukoliko imate pitanja budite slobodni da nam se obratite na mail revolt.tuzla@gmail.com ili na broj mobitela +38762355326.
(mreža-mira)