Lokalni tim ASuBiH Gradačac vrši prijem novih članova!

Da li želite postati dio jedne od najjačih organizacija za srednjoškolce?


Da li želite kroz razne kampove, radionice i seminare steći nova prijateljstva i nova znanja? Onda je Lokalni tim Gradačac pravo mjesto za tebe!
Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okupljanje svih mladih koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.
Osnovana je 04.11.2007. godine na Osnivačkoj generalnoj skupštini u Sarajevu, podržana od strane 250+ srednjoškolaca, predstavnika svojih lokalnih zajednica širom BiH! Za osnivanje ove organizacije, inicijativu pokrenula je njemačka fondacija Schuler Helfen Leben, koja je i generalni donator ASuBiH-a…
Kroz niz projekata i aktivnosti, ASuBiH je aktivirao preko 10000 srednjoškolaca širom BiH.
ASuBiH se bavi edukacijim srednjoškolaca, uključivanjem srednjoškolaca u proces donošenja odluka, radimo na izmjeni, dopuni i usvajanju zakonskih i političkih rješenja vezanih za srednjoškolce u Bosni i Hercegovini, zastupanjem srednjoškolaca u BiH, kao i saradnjom sa drugim organizacijama i srednjoškolcima u BiH, ali i šire.
Više o misiji, viziji i ciljevima Asocijacije možete pronaći klikom ovdje .
Link preko kojeg šaljete prijave: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePIPJKm3KLhZeoBPhV_LhiixSLcSJkmMigq9XjEUoSvthqOA/viewform
Prijave traju do 23. jula, sretno!