Marija Sklodovska – Kiri akcija: Stipendije za postdoktorske studije

Otvoren je poziv za prijavu na postdoktorske stipendije Marija Sklodovska – Kiri akcija.

Postdoktorske stipendije iz ovog programa daju istraživačima koji imaju doktorat priliku da steknu nove vještine i iskustvo dok provode svoj istraživački projekat u inostranstvu.

Rok za prijavu je 13. septembar 2023. godine.

Uz budžet od 260,47 miliona evra, ovi grantovi će unaprijediti kreativni i inovativni potencijal istraživača koji imaju doktorat i žele da steknu nove vještine kroz naprednu obuku i međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku mobilnost.

Poziv je otvoren za prijave u bilo kojoj naučnoj oblasti, uključujući istraživanje Euratoma.

Evropske postdoktorske stipendije, otvorene za istraživače bilo koje nacionalnosti za izvođenje personaliziranog projekta u EU ili zemljama povezanim s Horizont Evropa.

Globalne postdoktorske stipendije, otvorene za evropske državljane ili stanovnike sa dugotrajnim boravkom koji žele raditi s organizacijama u trećim zemljama prije povratka u Evropu.

Istraživači se moraju prijaviti zajedno sa organizacijom domaćinom, koja može biti univerzitet, istraživačka institucija, mala ili srednja preduzeća ili druga organizacija sa sjedištem u državi članici EU ili pridruženoj zemlji Horizont Evropa.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi