Mirnes Hadžić: Mladim ljudima treba dati prostora za djelovanje

Majska priča vodi nas u centralni dio BiH, na zapad Srednjobosanskog kantona u Jajce, rodni grad Mirnesa Hadžića. Mirnes je najveći dio života proveo u Jajcu, gdje i danas živi, a po struci je diplomirani pravnik.

Mirnesov put omladinskog rada i rada sa mladima započeo je krajem 2016. godine i desio se, kako kaže, sasvim spontano kada se kao nezaposlena mlada osoba prijavio na oglas za posao koji je raspisao Centar za obrazovanje i druženje Jajce. Angažiran je na projektu „Ekonomsko osnaživanje mladih“ kao koordinator za nezaposlene i tu je zapravo sve počelo.

„Kroz navedeni projekat koji su implementirali kompanija Kolektiv d.o.o. iz Sarajeva (Posao.ba) i Centar za obrazovanje i druženje Jajce u suradnji sa Općinom Jajce prvi put sam se susreo sa omladinskim radom, jer sam uglavnom bio angažovan na polju edukovanja nezaposlenih mladih ljudi. Moj angažman na ovom polju nastavio se i nakon projekta, započeli smo saradnju sa Općinom Jajce i pokrenuli projekat „Biznis centar Jajce“ u namjeri da dopremo do nezaposlenih mladih ljudi kojima je potrebna pomoć prilikom apliciranja na određeno radno mjesto s jedne strane, te do nezaposlenih mladih koji imaju vlastitu biznis ideju, ali nemaju znanja ili finansijska sredstva za pokretanje i registraciju iste sa druge strane. Na osnovu prijašnjeg iskustva i saznanja kreirali smo smjernice za dalje djelovanje koje sadrže sistematizovanu podršku nezaposlenima sa područja Jajca, ali i mladim ljudima koji žele da pokrenu vlastiti biznis.“

U okviru Biznis centra Jajce od 2016. godine pokrenuto je, kako Mirnes navodi, više od 40 biznisa mladih od kojih je preko 30 i danas aktivno.

„Ostvareni su sasvim sigurno odlični rezultati, naročito u pogledu samozapošljavanja mladih iz Jajca. Naravno, sve ovo ne bi bilo moguće bez finansijske podrške općine Jajce i drugih partnera koji su izdvajali finansijska sredstva za biznis ideje mladih.“

Kao mladi čovjek koji prepoznaje značaj kontinuiranog usavršavanja i istraživanja novih pristupa mladima sa kojima radi, Mirnes je tokom 2018. godine pohađao i uspješno završio Obuku za stručne saradnike/ce za rad s mladima koju organizira i provodi Institut za razvoj mladih KULT. Obuka mu je, kako sam kaže, pomogla u jačanju vlastitih kapaciteta, ali posebno vrijednim smatra to što je uspio istražiti nove načine rada i prepoznati na kojim poljima lične nadogradnje želi nastaviti raditi.

„Najveći utisak je sasvim sigurno ostavila spoznaja da je neformalno obrazovanje mladih zastupljeno u velikoj mjeri, te da kao takvo pomaže mladim ljudima da se usmjeravaju i izgrađuju za život. Pozitivno iznenađenje je bilo to što je svako od polaznika bio angažovan u različitim oblastima rada s mladima, te je kompletna obuka bila prilika da učimo jedni od drugih, iz ličnih iskustava, trenutne situacije, prednosti i problema sa kojima se svako od nas susreće u svom radu. Pored toga, obuka je omogućila umrežavanje i međusobnu saradnju ljudi sa područja cijele BiH i pružila je priliku da svako od nas shvati da li je rad s mladima nešto čime želimo da se bavimo u budućnosti. Mene je fascinirao obim angažovanosti i motiviranosti kolegica i kolega koji su zaista davali sve od sebe da kreiraju bolje uslove za mlade ljude sa kojima rade, svako na svoj način u organizacijama u kojima su bili angažovani. Te godine je, ako se dobro sjećam, bilo preko 70 prijava za obuku što znači da veliki broj organizacija shvata važnost ove obuke.“
Omladinski sektor u BiH je, kaže Mirnes, u teškoj situaciji jednim dijelom zbog krize uzrokovane pandemijom, a najvećim dijelom zbog izostajanja adekvatne brige o mladima od strane institucija na svim nivoima vlasti.

„Situacija je svakako teža u odnosu na onu od prije dvije godine, naročito usljed krize izazvane pandemijom virusa COVID-19. Brojne omladinske organizacije svoj rad su zasnivale, između ostalog, i na međunarodnim razmjenama volontera koje su apsolutno obustavljene usljed pojave COVID 19. Takođe, nebriga o mladima od strane nadležnih na državnom nivou, ali i na entitetskom nivou mnogo utiče na kompletnu situaciju omladinskog sektora. Treba istaći inicijative krovnih tijela za mlade, Vijeća mladih FBiH i Omladinskog savjeta RS BiH, koji se sasvim sigurno svakodnevno bore za mlade, ali nerijetko bivaju odbijani sa svojim inicijativama kod nadležnih ministarstava, nažalost.“

Iako Mirnesov profesionalni angažman trenutno nije vezan direktno za omladinski sektor, ovaj mladi čovjek se hrabno bori da konstantno napreduje i ostvaruje rezultate u struci. Uposlenik je lokalne građevniske firme, gdje radi kao pravni savjetnik, ali i pored toga rado pronađe vrijeme za rad sa mladima i za mlade, često kao gostujući predavač na radionicama koje obrađuju teme preduzetništva za mlade.
Gledajući prema budućnosti kaže da se još uvijek opire odlasku u inostranstvo, mada tu opciju ne isključuje u potpunosti.
Za kraj ovomjesečne priče, Mirnes Hadžić mladima poručuje da budu istrajni u svome djelovanju:
„Mišljenja sam da mladim ljudima treba dati prostora za djelovanje, naročito ako se radi o aktivizmu koji doprinosi razvoju prveshodno lokalne zajednice, pa onda i sektora u kojem su ti mladi ljudi aktivni. Sasvim sigurno moraju dati prostora da i vrijeme odradi svoj dio, jer je bar po mome iskustvu to jedini način da se određena ideja implementira i bude primjećena od strane donosioca odluka. Ne želim im poručiti da samo razmišljaju o ostanku u BiH, to bi bilo zaista sebično. Svaki mladi čovjek koji i napusti BiH može da se vrati sa novim idejama i još većim ambicijama i upornošću da pomogne mladim ljudima i omladinskom sektoru u BiH. Poručio bih da budu istrajni u svojim namjerama i u svome djelovanju“, završava Mirnes.
(mladi.org)