Mjesto za razmjenu znanja i umrežavanje: U Banjoj Luci otvoren kulturno-kreativni hab

Gradska razvojna agencija (CIDEA) je u okviru projekta CCI4TOURISM otvorila kulturno-kreativni hab, koji je zamišljen kao Kreativni i inovativni centar.

“Hab u okviru ovog projekta ima za cilj otkrivanje preduzetnika i novih talenata, ali i jačanje preduzetničkih vještina i asimilacije između kulturnih, kreativnih i turističkih kompanija radi stvaranja novih preduzetnika i dizajniranja novih proizvoda“, kazali su organizatori.
Dodaju da ga mogu koristiti svi početnici, kao i preduzetnici iz kulturno-kreativne industrije sa regije Banje Luke.
Hab je, kako navode, zamišljen kao kreativni i inovativni centar, zajednički radni prostor i platforma za razmjenu znanja i umrežavanje, ali i kancelarija za tim ljudi koji namjeravaju da pokrenu startap ili jednostavno odličan prostor za frilensere.
(akta.ba)