Mreža za izgradnju mira traži lokalne facilitatore i istraživače

U svrhu provođenja istraživanja Participativno mapiranje socio-ekonomskih razvojnih potreba lokalnih zajednica i analiza njihove usklađenosti sa lokalnim razvojnim strategijama i planovima u BiH, Mreža za izgradnju mira traži lokalne facilitatore i istraživače za sljedeće gradove/opštine: F BiH – Goražde, Gradačac, Bosanska Krupa, Gorni Vakuf/Uskoplje i Usora, i iz RS – Kotor Varoš, Derventa i Laktaši.

Period rada: 21.03. – 30.04.2022.

Opis zadataka:

1. Priprema liste osobe za intervjue i fokus grupu prema uputama voditeljice istraživanja;

2. Ažuriranje liste u skladu sa dostavljenim komentarima;

3. Organizacija i facilitacija i audio snimanje 10 intervjua s predstavnicima poslovnog sektora i općinskih vlasti;

4. Organizacija i facilitacija i audio snimanje 1 fokus grupe s predstavnicima medija, civilnog sektora i sl.;

5. Promocija nacionalne ankete i osiguranje da najmanje 50 osoba iz grada popuni online anketu;

6. Registracija na web portal Snaga lokalnog kao stručnjak/inja.

Neophodne kvalifikacije:

•           Iskustvo u organizaciji i prvođenju intervjua;

•           Poznavanje društvene i socioekonomske situacije u datoj opštini/gradu;

•           Izvrsne komunikacijske vještine;

•           Ažurnost u radu i poštivanje dogovorenih rokova.

Poželjne kvalifikacije:

•           Poželjno iskustvo u organizaciji i prvođenju fokus grupa;

•           Iskustvo rada u i sa organizacijama civilnog društva;

•           Visoka stručna sprema (VI stepen)  u oblasti društvenih nauka;

Način prijave:

•           Zainteresirani kandidati koji ispunjavaju kvalifikacije prijavu trebaju dostaviti putem emaila na elma.demir@mreza-mira.net

•           Prijava treba sadržavati: CV u kojem su jasno navedena iskustva, obrazovanje, i dr. kvalifikacije koji dokazuju da prijavljeni/a ispunjava neophodne i poželjne kvalifikacije.

•           Neophodno je dostaviti prijavu do 17.03.2022.

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.