MUZIČKA RADIONICA“KAD PORASTEM“

JU CKM u saradnji sa Općinom Centar Sarajevo, pokreće Muzičku dječiju radionicu“Kad porastem“, za djecu predškolskog uzrasta, od 4 do 6 godina. Muzika ima ogroman značaj za razvoj djeteta. Istraživanja su pokazala da djeca koja slušaju muziku dok uče, lakše pamte, zadržavaju i reprodukuju sadržaje, od one djece koja uče u tišini. Neuromuzikolozi su došli do otkrića da muzika trenira mozak za više nivoe razmišljanja. Muzička radionica biće podrška djetetu u razvoju socijalnih, emocionalnih i fizičkih vještina, u radosnom i razigranom okruženju. Ovo će biti zabavan, kreativan i interaktivan način uvođenja djeteta u svijet muzike, tonova, ritma, slušanja, pjevanja. Naglasak je na grupnom radu i socijalizaciji. Radionica će biti besplatna. Održavat će se jednom sedmično (srijeda od 18-19 sati), tokom  februara, marta i aprila.

Audicija za mališane od 4 do 6 godina, sa područja Općine Centar Sarajevo, održat će se u srijedu, 25.01., u prostoru CKM(Jelića 1), od 18 sati.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“