Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2021.

Dodjela Nagrada za biznis lidere održivog razvoja je završni događaj godišnjeg takmičenja za Biznis lidere održivog razvoja 2021 koje ima za cilj da promovira napore privatnog sektora u polju održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja prepoznaje i naglašava napore kompanija iz privatnog sektora koji se odnose na postizanje ciljeva održivog razvoja u BiH i motivira nove preduzetnike da kreiraju svoje poslovne modele u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Organizuje se u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora” kojeg implementira UNDP u BiH, a finansira Švedska.
Teme za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2021. su “Ljudi” i “Resursi i okoliš”.
Kompanija se može prijaviti za bilo koju temu ili na obje teme. Nagrada se dodjeljuje biznis liderima održivog razvoja u svakoj kategoriji (mikro, male, srednje i velike kompanije) i u određenom tematskom području. Ukupni pobjednik takmičenja proglašava se među kompanijama koje su se prijavile u obje kategorije.
Više informacija o metodologiji možete pročitati OVDJE, a više informacija o samoj nagradi i kako se prijaviti potražite na zvaničnoj stranici.
Prijave do 31. marta. 2021. godine
(upfbih.ba)