Nagradni konkurs: DRUŠTVENA REAKCIJA NA MUŠKO NASILJE PREMA ŽENAMA

Kada je u pitanju nasilje nad ženama, društvene politike i prakse kao što su neimenovanje muškaraca kao počinioca nasilja, umanjivanje težine zločina, sagledavanje nasilja kao individualni problem ili čak negiranja posljedica koje nasilje ostavlja na žene, mogu da kreiraju podržavajuće okolnosti i sredinu za nasilje muškaraca nad ženama.
Sjednica Odbora za ravnopravnost spolova: 'Muškarci bi trebali jasnije  osuditi nasilje nad ženama' - RTL VIJESTI
“Taktike” i “strategije” kojima se prikriva i opravdava muško nasilje utiču i vrlo često određuju način na koji se prima realnost i samim tim i naše reakcije, osjećanja i ponašanja.
Neke od tih taktika su:
-upotreba neutralnih termina “nasilje u porodici” ili “nasilje u partnerskom odnosu”,
-dehumanizacija žrtve tj obezvređivanje žena i naglašavanje njihovih nedostataka,
-okrivljivanje žrtve i prebacivanje odgovornosti na žene,
-naturalizacija nasilja nad ženama
-predstavljanje muškog nasilja kao psihološki problem, a ne kao politički, ekonomski i socijalni.
Društvo, država, institucije, javnost, mediji i svaki pojedinac treba da ima “politiku nulte tolerancije” na nasilje koje doživljavaju žene od muškaraca, bilo ono seksualno, fizičko ili psihološko. Praksa nam pokazuje da to i nije primjer kojim se društvo vodi, te žene doživljavaju osudu tamo gdje bi trebalo da dobiju podršku.
Tema nagradnog konkursa je:
DRUŠTVENA REAKCIJA NA MUŠKO NASILJE PREMA ŽENAMA!
ŠTA TRAŽIMO?
-Britke i neustrašive kritike u vidu eseja ili bloga
-Tekstovi ne bi trebali biti duži od 1000 riječi
-Svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC)
-U obzir dolaze samo ranije neobjavljena djela
-Radove slati u doc.formatu
-Poslati sliku u .jpg formatu veličine do 2 MB
Ne objavljujemo radove i sadržaj koji promovišu govor mržnje, eksploativne, seksističke,  fašističke ili rasističke ideje.
Na konkurs se mogu prijaviti sve građanke i građani Bosne i Hercegovine.
 Dva najbolja rada će biti nagrađena sa po 60,00 KM. 
Konkurs ostaje otvoren do 31. marta  2021. godine, do 17:00 časova.
Svoje tekstove šaljite na adresu: czmkvart@gmail.com.
(centarzamladekvartprijedor.blogspot.com)