Najava događaja: Prva Omladinska konferencija u organizaciji Vijeća mladih FBiH

U Sarajevu sutra počinje prva Omladinska konferencija u organizaciji Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, i trajaće do nedjelje 8. novembra. Biće to prilika da se na jednom mjestu okupe predstavnici vijeća mladih, omladinskih organizacija te mladi aktivisti čije je djelovanje ili interes usmjeren prema postizanju boljeg položaja mladih i razvoju lokalnih zajednica. Sa druge strane, predstavnici vladinog i nevladinog sektora će mladim ljudima prikazati primjere iz prakse, ali i zajedno sa njima diskutovati o prostoru i pravcima za poboljšanje postojećih politika i programa.

Održavanje prve Omladinske konferencije se poklapa i sa desetogodišnjicom od usvajanja Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, i idealna je ovo prilika da se sagleda stanje na terenu, kako u pogledu ispunjenosti zakonskih odredbi i mehanizama, tako i u pogledu toga koliko su mladi upoznati sa odredbama Zakona o mladima.
„Vjerujemo da se na probleme i potrebe mladih odgovor može naći isključivo kroz aktivnu saradnju i komunikaciju mladih i donosioca odluka. Upravo zbog toga, Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine želi pružiti mladima priliku da javno iskažu svoje probleme, potrebe i predlože rješenja. Mladi će istovremeno biti informisani o njihovima pravima, koja su sadržana u Zakonu o mladima FBiH.” – ističe Nedim Alibegović, projektni koordinator Vijeća mladih Federacije BiH.
Vijeće mladih Federacije BiH je kao organizator poduzelo sve napore da se u izuzetno izazovnom trenutku uzrokovanom pandemijom COVID-19 konferencija i organizuje, te su se odlučili na događaj hibridnog tipa. Dio učesnika će imati priliku sadržaj konferencije slušati uživo u Sarajevu, dok će se svim zainteresovanim pružiti i prilika da konferenciju prate putem online platformi, o čemu se više informacija može pronaći na zvaničnom sajtu organizatora www.vijecemladih.ba
Omladinska konferencija se realizuje uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i Ambasade Kraljevine Švedske.
(mreža-mira)