Naučite kako zabljesnuti na pozornici na novom Code On Meetup-u

Komunikacija se opravdano smatra jednim od najvažnijih alata potrebnih za prijenos željene poruke i postizanje zacrtanih ciljeva. Puno kompleksnija od samog formuliranja rečenica, komunikacija zahtijeva splet vještina i znanja, a javni nastup izazov je s kojim se sve češće susreću pojedinci i timovi u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu. Dok se nekima čini potpuno prirodno izaći na pozornicu ili kolegama prezentirati proizvod, uslugu, projekt ili nešto drugo, nekima takav trenutak izaziva značajan stres koji često čak ni priprema ne može u potpunosti umanjiti.
Naučite kako zabljesnuti na pozornici na novom Code On Meetup-u
Tematici javnog nastupa i prezentiranja posvećen je Code On Meetup Vol. 23:  Giving Better Presentations at Work or on Stage koji će se održati u Code Hub-u Mostar u srijedu, 28.4.2021. godine s početkom u 18h. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera, okupljeni sudionici imat će priliku na interaktivnom meetup-u čuti važne savjete i trikove koje će moći primijeniti već na sljedećoj prezentaciji. Meetup, posvećen onima koji ne vole javne nastupe ili ne znaju kako se kvalitetno pripremiti, fokusirat će se na pojedince koji svoju karijeru grade u IT sektoru, često udaljeni od javnih nastupa, ali nerijetko suočeni s iznenadnim prezentacijama pred kolegama i klijentima. Svoje znanje i iskustvo s njima će podijeliti Dijana Duvnjak, trenerica komunikacijskih vještina te osnivačica i direktorica HitoSkills, poduzeća za individualnu i korporativnu komunikaciju.
Dijana već deset godina kreira i izvodi grupne i jedan-na-jedan treninge i edukacije u području komunikacijskih vještina, pomaže individualcima, poduzećima, organizacijama, državnim agencijama, ambasadama i dr. da unaprijede svoje radno okruženje, javni nastup, prezentacijske vještine, vještine pregovaranja i asertivnost.
INTERA Tehnološki Park podsjeća da je broj sudionika ograničen u skladu s epidemiološkim mjerama pa sve zainteresirane poziva da se već danas prijave na linku na novo besplatno izdanje Code On Meetup-a koje organizira kroz projekt 2CODE sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.
(akta.ba)