Naučno-stručni skup: “Studenti u susret nauci”

Multidisciplinarni naučno-stručni skup ,,Studenti u susret nauci’’ (StES) sa međunarodnim učešćem, održaće se od 26. do 28. novembra 2020. godine na Univerzitetu u Banja Luci.
Inače, ovo je vodeći naučno-stručni skup studenata koja se održava po 13. put u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci. Suorganizator je Univerzitet u Banja Luci, a pokrovitelj Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Cilj skupa ,,Studenti u susret nauci’’ je prikazati naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjene u praksi, te odrediti pravac daljeg istraživanja. Ovo je prilika da se unaprijedi naučno-istraživački rad studenata u zemlji i regionu, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjenjuju mišljenja, te uspostave novi kontakti.
Rad ovog skupa je podijeljen u šest kategorija i to: prirodne nauke, društvene nauke, humanističke nauke, inženjerstvo i tehnologija, biotehničke-poljoprivredne nauke i zdravstvene nauke. Na StES se mogu prijaviti student svih ciklusa studija, te mladi istraživači do 30 godina.
Krajnji rok za prijavu radova je 15. oktobar 2020. godine.
Sve dodatne informacije o naučno-stručnom ,,Studenti u susret nauci’’ nalaze se u prilogu, ali i na zvaničnoj internet stranici www.stes.unibl.org.
(unibl.org)