Nauka – superheroj planete i čovječanstva?

Može li nauka biti superheroj koji će spasiti planetu i čovječanstvo?Zašto su naučna istraživanja i mišljenja naučne zajednice ključna za donošenje strateških planova za očuvanje okoliša i brigu o našoj budućnosti?

Pridružite nam se i saznajte!
Svoje viđenje problema i mišljenje o mogućim rješenjima iznijet će #BiH naučnici i aktivisti:
Andrej Gajić (Sharklab ADRIA/National Geographic),
Emina Šunje (Univerzitet u Sarajevu/ BHHU:ATRA),
Iva Miljević (Vrije Univerzitet Brisel),
Nataša Crnković i Ivana Čulić (Centar za životnu sredinu).
Fb event