Nedim Šuta, specijalista za ponašanje pasa, kinološki sudija, uzgajivač pasa