Nepovratna sredstva kompanije Novartis u iznosu od 50.000 USD.

Novartis podrška SDG 15 finansiranjem projekta koji koristi podatke / digitalne / nove tehnologije u cilju generisanja pozitivne akcije, zaštite, obnavljanja i održivog korišćenja usluga koje pruža prirodni ekosistem.

Rok za prijavu: 18. decembar 2020.
Više informacija ovdje
(lakododonacija.rs)