Neprocjenjive priče: Adis Keserović

Prva priča o volonterima i volonterkama u Bosni i Hercegovini vodi nas u glavni grad Sarajevo, kod Adisa Keserovića. Adis je rođen u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu i gdje i danas radi. Tokom 2020. godine Adis je diplomirao na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Pored studija pedagogije Adis je svoje formalno obrazovanje dopunjavao neformalnim obrazovanjem i volonterskim iskustvima.

Ideja za volontiranjem se probudila na prvoj godini studija kada sam shvatio da želim da započnem svoj volonterski angažman. Iskustva sa volontiranjem sam imao i prije, ali kroz neke kratke periode. Pored moje želje da konačno krenem sa aktivnim volontiranjem, ono što me dodatno motiviralo da volontiram jeste studij pedagogije koji mi je ukazao na složenost i važnost procesa rada sa djecom. Stoga je moja prvobitna motivacija bila prikupljanje iskustva u tom polju. Dodatnu motivaciju dalo mi je i produktivno provedeno slobodno vrijeme tokom kojeg smo djeca i ja imali odnos pobjednik-pobjednik, kaže Adis.

Svoj prvi volonterski agnažman Adis je započeo u Udruženju za prevenciju ovisnosti NARKO-NE na projektu „Darujmo im vrijeme umjesto novac“ i od tada je aktivni volonter udruženja.

Moje najdraže iskustvo tokom volontiranja definitivno je projekat pod nazivom „Misli, smisli, volontiraj“. Ovo je prvi projekat u kojem sam bio uključen u sve segmente organizacije i rada na projektu. Projekat sam pisao zajedno sa uposlenicom NARKO-NE-a Ivanom i još troje kolega volontera Omarom, Ilvanom i Lejlom. Podršku u projektu nam je pružio i Institut za razvoj mladih KULT. Ovo iskustvo posebnim je učinila i grupa srednjoškolaca koji su bili učesnici ovog projekta, sa kojima smo uradili dosta toga i ono što je najvažnije ostali u saradnji i nakon završenog projekta. Bio je to jedan ozbiljan izazov koji je uspješno realiziran.

Kroz svoj volonterski angažman Adis je unaprijedio vještine i stekao neke potpuno nove kao što su npr. primjena znakovnog jezika u radu s djecom, multidisciplinarni pristup radu s korisnicima usluga ustanova socijalne zaštite, razvojne vještine djece i njihove karakteristike, strategije suočavanja sa stresom, muzikoterapija u radu s djecom, nenasilna komunikacija i rješavanje konflikta, prevencija ovisnosti i suočavanjem s faktorima rizika za vrijeme pandemije.
Za Adisa je volontiranje, kako sam kaže, uzajamni proces davanja i primanja i to je najvažnija lekcija koju je naučio volontirajući.

Zamislimo to ovako, ukoliko neko želi da nam nešto ponudi naša šaka mora da bude otvorena kako bi to što nam neko želi ponuditi moglo da stane u našu ruku. Isto tako kada je šaka otvorena taj neko može da pruži ruku i uzme ono što nudimo iz naše ruke. Ako je šaka zatvorena u nju apsolutna ne može da stane ništa, ali isto tako ništa ni ne može da se ponudi. Ukratko rečeno, ukoliko želimo da napredujemo moramo pomoći drugima da napreduju.

Pandemija virusa COVID-19 donijela je bezbroj izazova za volontere i volonterke širom svijeta, tako i u BiH, ali istraživanja provedena tokom prošle godine pokazuju da su mladi volontirali u pandemiji više nego prije pandemije. Adis trenutno radi sa učenicima sa kojima je radio i prije pandemije, ali je aktivnosti organizovao online.
Za kraj ove priče koja je prva u nizu svjedočanstava kako i koliko su mladi spremi da rade za dobrobit svojih zajednica i bosanskohercegovačkog društva, Adis poručuje svim mladim ljudima da zajedno mogu postići sve što žele.

Mi mladi smo važan dio našeg društva i ne smijemo dozvoliti da bilo ko to ospori. Kao volonter pozivam sve mlade da se aktiviraju na bilo koji način kako bi doprinjeli svom okruženju. Pozivam ih da reaguju, a ne da podržavaju razmišljanje da će neko drugi da reaguje. Svi smo čuli za onu poznatu izreku „Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača“. Svako od nas je zrno i kamen, kada se udružimo onda smo pogača i palača. Budimo najljepša palača koju će svi da primjete.

U duhu promocije volontiranja i podrške koje volontiranje daje našem društvu, kao što su prilike za osobni razvoj i razvoj zajednice, Institut za razvoj mladih KULT i UN Volonteri u BiH donose seriju priča o volonterima i volontiranju u Bosni i Hercegovini. #togetherwecan
(mladi.org)