Obavijest o promociji Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom u sklopu projekta: „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“

Obavještavamo Vas da će Informativni centar za osobe s invaliditetom „Lotos“ Tuzla 12. septembra 2020. godine (subota) u 10:00 sati, u Hotelu „Terme Ozren“ Sočkovac u Doboju održati promociju novog Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima.

U periodu od prethodnih 5 godina Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ iz Tuzle uspješno realizuje projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ koji u fokusu ima rad sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica.
Nakon okončanja prvog ciklusa projekta, I.C. „Lotos“ je izradio jedinstven Model rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Model se sastoji od priručnika, kurikuluma za treninge, sabranih motivacionih priča i prikaza dobre prakse tokom proteklih godina.
Ova promocija će biti jedinstvena prilika da se iskustva i postignuća projekta približe zainteresovanim organizacijama, institucijama i pojedincima, a kako bi ih primijenili ili prilagodili u osiguravanju podrške i osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica.
Ovaj Model će biti na raspolaganju svim organizacijama osoba sa invaliditetom koje rade sa mladima, organizacijama roditelja djece i mladih sa invaliditetom, te ga one mogu preuzeti i prilagoditi svojim jedinstvenim potrebama.
Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost Modela, on može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva, kao što su omladinske organizacije, u osnaživanju mladih ljudi i podsticanju da preuzmu odgovornost donošenja odluka o sopstvenim životima.
Budući da su osobe s invaliditetom izložene siromaštvu, isključenosti iz zajednice  i diskriminaciji u svim sferama života, ključan cilj na kojem se radilo je bilo jačanje kapaciteta mladih ljudi i njihovih roditelja kroz tematski osmišljene treninge i princip Peer podrške (podrške među jednakima), a kako bi se ohrabrili da žive samostalnim životom.
Rezultat koji je danas evidentan su više od 30 novih mladih ljudi i njihovih roditelja, učesnika projekta, koji su doživjeli velike promjene u životu kada je riječ o ostvarivanju prava. Neki su ostvarili zaposlenje, neki započeli ili nastavili obrazovanje, a svi oni su postali svjesni prava koja im kao ravnopravnim građanima pripadaju.
Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma u okviru programa organizacije MyRight BiH. Projekat ima za cilj povećano učešće mladih osoba sa invaliditetom u promociji prava i jednakih mogućnosti.
Za sve dodatne informacije molimo vas da nas kontaktirate na brojeve telefona:
+38735/ 251-245 i
+38735/ 251-476.
(mreža-mira)

Posljednji postovi