CPCD potpisao Memorandum o saradnji sa AIBIH i sa STELEKS-om

Bosna i Hercegovinanajmanje ulaže u istraživanje i razvoj među državama Zapadnog Balkana.
Bosna i Hercegovina, nažalost najmanje ulaže u istraživanje i razvoj među državama Zapadnog Balkana, samo 0,2 % BDP-a, dok Evropska Unija ulaže 2,4%.
CPCD potpisao Memorandum o saradnji sa AIBIH i sa STELEKS-om – inovacije.ba
U BiH ne postoje programi koji mlade educiraju kako da patentiraju svoj izum i ne postoji platforma na kojoj možete pronaći profile inovatora i inovatorica iz BiH i njihove izume, uprkos tome što 80 posto njihovih inovacija bude nagrađeno, dok je svjetski prosjek između 30 i 40 posto. Pored toga, kada je u pitanu finansijska podrška za inovatore i inovatorice u Bosni i Hercegovini, samo Federalno ministarstvo za preduzetništvo, razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaj inovatorima i inovatoricama, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
Upravo iz tog razloga je pokrenut projekat “Trezor bh. inovacija”, a njegov potencijal i značaj su prepoznali Asocijacija inovatora Bosne i Hercegovine, te Udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu – Steleks sa kojima je Centar za promociju civilnog društva potpisao je memorandume o saradnji.
Glavni cilj ove dvije saradnje jeste podizanje i jačanje internih kapaciteta, zajedničko planiranje i implementiranje projekata, kao i promocija i afirmacija inovatorstva i tehničke kulture, te uključivanje građana i građanki u jačanje zajednice.
Spoj izvanrednih inovacija, kreativnih ljudi i mogućnost pronalaska potrebnih informacija, znanja, želje i volje za radom, uzrok su nove saradnje koja će promovirati sve inovatore i inovatorice iz cijele Bosne i Hercegovine i pružati članovima i članicama podršku u svakom potrebnom segmentu.
Vjerujemo da samo zajedničkim radom možemo doprinijeti razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, a dobre priče tek slijede.
(civilnodrustvo)