Neum: Poziv za učesnike/ce – PRONI Akademija Omladinskog Rada

PRONI Centar za omladinski razvoj objavljuje poziv za učesnike/ce 18-30 godina za trening u Neumu na temu “Transformacija konflikta i prevencija nasilnog esktremizma” koji se realizuje u sklopu PRONI Akademije Omladinskog rada.

PAOR – PRONI Akademija Omladinskog rada je jednogodišnji program obuke za omladinske radnike/ce koji se odvija u sklopu projekta STaR (Društvena Transformacija i Pomirenje) podržanog od USAID Bosna i Hercegovina a zajednički ga implemenetiraju PRONI Centar za omladinski razvoj, Karuna Center for Peace Building, Mali Koraci, Inicijativa mladih za ljudska prava BiH i Centar za izgradnju mira Sanski Most.
Cilj ovih modula je da predstavi polaznicima koncept transformacije konflikta i određene alatke i metode putem kojih će polaznici biti u mogućnosti da konstruktivno pristupe transformaciji konflikta i da pojača razumijevanje pojmova radikalizam i ekstremizam, razloga  njihovog nastanka i vidova borbe protiv istih.
Oba modula planirana su da se održe u Neumu od 09.-13.09.2020.
Organizacija treninga će obezbjediti sve mjere prevencije širenja Covid-19 u skladu sa preporukama propisanih od strane nadležnih institucija.
Svi troškovi su pokriveni.
Prijave putem OVOG linka.
Rok za prijave je do 28.08.2020.
Trening se realizuje uz podršku USAID-a, Instituta za razvoj mladih KULT i Međunarodnog Republikanskog Instituta.
(proni.ba)