Nevladine organizacije i mladi BiH pridružuju se projektu „Mladi za vladavinu prava“

“Ja bih u EU” i “Omladinski resursni centrar” Tuzla održali sastanak sa pet omladinskih organizacija u cilju saradnje na projektu „Mladi za vladavinu prava (Youth Rule of Law Lab)“

Predstavnici pet organizacija civilnog društva iz BiH: “Perpetuum Mobile” Banjaluka, “Agencija lokalne demokratije” Mostar, “Centar za građansku suradnju” Livno, Uduženje “Naša djeca” Zenica i “Helsinški odbor za ljudska prava” Bijeljina razgovarali su sa predstavnicima „Omladinskog resursnog centra“,Tuzla i „Ja bih u EU“ o implementaciji projekta „Mladi za vladavinu prava (Youth Rule of Law Lab)“ kojii finansira Evropska unija.

Govorilo se o značaju ovog projekta koji edukuje mlade ljude o vladavini prava i o funkcionisanju pravosuđa  te o načinima ostvarivanja saradnje i uključivanja što većeg broja mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Istaknuta je volja i spremnost prestavnika ovih organizacija civilnog društa za regrutaciju mladih iz njihovih lokalnih zajednica za učešće u izradi edukativnih modula i organizaciji simuliranih suđenja „Mock Trial-a“ koji će se održati u Tuzli, Mostaru, Banjaluci i Sarajevu.
U simuliranim suđenjima će, pored mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, učešće uzeti i predstavnice „Udruženja žena sudija u BiH“. Simulacije će illustrovati šta su to osnovna prava i obaveze sudija, tužilaca i branilaca u sudskom postupku, te kako funkcionišu sud, tužilaštvo i advokatske kancelarije. Također, cilj je edukovati mlade ljude o osnovim pravnim pojmovima, strukturi i organizaciji sudova i drugih pravosudnih insitucija, te o fazama sudskog postupka. Na sastanku je istaknuto da je značaj ove aktivnosti veliki, jer postoji jaka potreba za involviranjem mladih ljudi u proces jačanja vladavine prava u BiH, što podrazumijeva njihovu prethodnu edukaciju. Izražena je volja za saradnjom, te dogovoreni sljedeći koraci ka realizaciji ovih aktivnosti.
Projekat „Mladi za vladavinu prava“ implementira „Ja bih u EU“ i „ORC“ Tuzla.
(euresurs.ba)