Udruženje žena sudija u Bosni i Hercegovini podržalo projekat “Mladi za vladavinu prava (Youth Rule of Law Lab)”

Ekspertice iz Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini učestovaće u edukaciji mladih ljudi o značaju vladavine prava.

Predstavnice “Udruženja žena sudija u BiH”priključile su se i podržale projekat “Mladi za vladavinu prava“ (Youth Rule of Law Lab) koji finansira Evropska unija, a implementiraju Ja bih u EU i ORC Tuzla. Njihova ekspertiza pomoći će mladima da steknu osnovna znanja o vladavini prava, te vezi između jakog i kredibilnog pravosudnog sistema i osnovnih ljudskih prava i sloboda. Članice Udruženja učestvovaće u edukaciji mladih putem  kreiranja priručnika za mlade “Justice4All”, potom kroz realizaciju simuliranih suđenja tzv. Mock Trials-a i stručno verifikovati sadržaj 9 edukativnih modula na teme:
• Modul 1 – Pregled pravosudnog sistema i sudskih struktura u BiH (uključujući pristup pravdi i pravo na pravično suđenje)
• Modul 2 – Uloge advokata, sudija i tužilaca u krivičnom postupku (uključujući osnovne pravne pojmove)
• Modul 3 –  Javni govor, komunikacijske i prezentacijske vještine (uključujući praktične vježbe)
• Modul 4 – Maloljetnička delinkvencija i odgovornosti sudija
• Modul 5 –  Krivični postupak
• Modul 6-  Pravila i faze sudskog postupka
• Modul 7 –  Unakrsno ispitivanje i direktno ispitivanje
• Modul 8 –   Suđenja, faze i pravila
• Modul 9 –  Vrijednosti Evropske unije  i principi vladavine prava s posebnim naglaskom na reformu pravosuđa u BiH, te participativnu ulogu građana u samom procesu.
Tokom 4 simulirana suđenja (Mock Trials) koja će se održati u  Tuzli, Mostaru, Banjaluci i Sarajevu, mladi ljudi će se okušati u ulogama  tužilaca i branilaca, te slikovito prikazati svojim vršnjacima šta su osnovna prava i obaveze stranaka i učesnika u sudskom postupku, te koje su faze suđenja. Ova suđenja  su takmičarskog karaktera i također će se realizovatie uz učešće i stručnu pomoć Udruženja žena sudija u BiH.
Učešće u gore navedenim, kao i u drugim aktivnostima projekta “Youth Rule of Law Lab” biće otvoreno za sve zainteresovane mlade ljude, koje i ovom prilikom,ohrabrujemo da nas kontaktiraju na adresu prijavise@jabiheu.ba te izraze svoju želju za anganžmanom i učešćem u ovom projektu.
(euresurs.ba)