OBAVJEŠTENJE: Omladinskim organizacijama sa sjedištem u Republici Srpskoj

Poštovani,


U „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 35/20 objavljena je Uredba sa zakonskom snagom o poreskim i drugim mjerama za ublažavanje posljedica nastalih usljed bolesti „COVID-19“ izazvane virusom „SARS-CoV-2“. Navedenom Uredbom utvrđene su poreske mjere s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovanih vanrednim stanjem.
Jedna od poreskih mjera jeste obezbjeđenje sredstava za plaćanje poreza i doprinosa za isplaćene plate za mart 2020. godine od strane pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije, gradskog štaba za vanredne situacije ili opštinskog štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti kao i obezbjeđenje sredstava za isplatu najniže plate i doprinosa za istu za april 2020. godine od strane pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom jednog od štabova zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom zbog posjedica djelovanja pandemije.
U skladu sa članom 14. gore navedene Uredbe Ministarstvo porodice, omladine i sporta je dužno da utvrdi spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom jednog od štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom zbog posljedica pandemije, a iz svoje resorne nadležnosti.
Ukoliko ste obuhvaćeni gore navedenim mjerama, molimo Vas da nam se obratite na adresu elektronske pošte s.ugren@mpos.vladars.net kako bi Vas uvrstili na spisak iz člana 14. Uredbe.
Takođe vas molimo da ovu poruku proslijede svojim članicama.
Prilikom obraćanja, dostavite nam sljedeće informacije:
– poslovno ime subjekta (pun naziv sa rješenja o registraciji),
– JIB poslovnog subjekta,
– sjedište poslovnog subjekta,
– šifra pretežne djelatnosti,
– broj zaposlenih osoba,
– informaciju o tome koji je štab donio odluku o zabrani obavljanja djelatnosti, odnosno informaciju o razlozima prestanka Vašeg rada, a vezano za posljedice pandemije.
Rok za dostavljanje informacija jeste 24. april 2020. godine.
Takođe, napominjemo Vas da ste uz gore navedeno dužni postupiti po stavu 2. član 12. i stavu 4. član 13. gore navedene Uredbe, te Vaše zahtjeve podnijeti i Poreskoj upravi Republike Srpske.
Srdačan pozdrav,
Ministar
Sonja Davidović, s.r.