Objavljen poziv za projekte digitalizacije i inovacija u turizmu

Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) objavila je poziv za podnošenje prijedloga projekata za podršku digitalizaciji i inovacijama u sektoru turizma koji se finansira iz Programa EU COSME 2014-2020, prenosi Business Magazine.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 11. februar 2021. godine do 17:00 sati.
Opći cilj poziva je podrška primjeni digitalizacije i inovacija u malim i srednjim preduzećima (MSP) koja se bave turizmom kroz transnacionalnu saradnju i izgradnju kapaciteta.
Specifični cilj poziva je razviti i uspostaviti transnacionalne i međusektorske šeme podrške za izgradnju kapaciteta za digitalnu transformaciju, inovacije i rješenja “pametnog” turizma u malim i srednjim preduzećima u oblasti turizma.
Na poziv se mogu prijaviti javne institucije, privatni subjekti (MSP), neprofitne organizacije, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, institucije za obrazovanje i obuku, organizacije za poslovnu podršku itd.
Ukupan budžet iznosi 8 mil EUR.
(ba.ekapija.com)