Objavljen poziv za upis kandidata u novi ciklus FIATA škole špedicije

Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine objavljuje javni poziv za upis kandidata u FIATA školu špedicije – ciklus za školsku 2021.
(Foto: SPACE_MICROBE/shutterstock.com)
Proces edukacije u okviru FIATA škole špedicije realizira se kroz četrnaest modula nastavnog plana i programa u ukupnom trajanju od 7 mjeseci, u skladu sa standardima Međunarodnog saveza špediterskih udruženja (FIATA), a uključuje sljedeće module:
• Uvod u špediterstvo
• Pomorski transport
• Kontejnerizacija i kontejnerski transport
• Zračni transport
• Cestovni transport
• Željeznički transport
• Intermodalni i multimodalni transport
• Nacionalni/međunarodni prijevoz tereta unutarnjim plovnim putevima
• Carinske procedure i INCOTERMS
• Logistika
• Skladištenje i distribucija
• Transportno osiguranje
• Transport opasne robe
• Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) u špediterstvu
Prijava učešća u FIATA školu špedicije se vrši popunjavanjem onlajn prijavnog obrasca.
Sve dodatne informacije možete vidjeti OVDJE.
(ba.ekapija.com)