Predstavljen četverogodišnji projekat “Naša zajednica je naša odgovornost”

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ juče (4.5.2020.) u 12:00 sati Ateljeu Ismet Mujezinović na press konferenciji predstavila je svoj projekat „Naša zajednica je naša odgovornost“, koji u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj u BiH (USAID) realizuje u okviru petogodišnjeg programa „Snaga lokalnog“.
Fondacija tuzlanske zajednice jedan je od pet partnera ovog programa na području Bosne i Hercegovine, koji uz podršku USAID-a imaju za cilj stvaranje uslova za održivi rast i razvoj BiH, a posebno civilnog društva.
S tim u vezi, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice Jasna Grebović Jašarević  istakla je:
„Cilj programa je da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.  Na ovaj način, i kroz razvoj filantropije u BiH, program želi osnažiti mehanizme koji imaju potencijal da podstaknu samopomoć, samostalnost i samoodrživost građanskih inicijativa koje doprinose lokalnom razvoju.“

Menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice Ismet Sokoljanin, smatra da je projekat „Naša zajednica je naša odgovornost“ koji će Fondacija u naredne četiri godine u saradnji sa Mrežom aktivnih zajednica (MAZ) provoditi na području cijelog Tuzlanskog kantona prilika za osnaženje svih aktera u zajednicama ovog kantona:
„Projektom ćemo pružiti priliku zajednicama, organizacijama, formalnim i neformalnim grupama i pojedincima u TK da samostalno definiraju, predlažu i implementiraju rješenja na lokalnom nivou mobilizirajući lokalne resurse. Daćemo podršku za građanske inicijative, ideje mladih i startup-e. Time ćemo pružiti priliku  svim zainteresovanim pojedincima i grupama da kroz različite inicijative i akcije doprinesu razvoju svojih zajednica.“
Tarik Baraković, koordinator programa filantropije i poduzetništva kazao je kako će kroz različite projektne aktivnosti  dodatno biti organizovane i neformalne edukacije:
„Edukacijama i treninzima osnažićemo građane koji žele unaprijediti znanja iz oblasti organiziranja zajednice upravljanja projektima i poduzetništva, što je posebno važno za one koji vode organizcije civilnog društva i savjete mjesnih zajednica. Želimo povećati kapacitete lidera da poduzmu akcije i odgovornost za lični razvoj i razvoj njihovih zajednica, s posebnim fokusom na aktivizam u zapostavljenim zajednicama i u radu sa ranjivim grupama. Pored građanskog cilj je razviti i ekonomski aktivizam, kako bi građani lakše došli do samozaposlenja.“
Od osnivanja 2003. godine do danas, FTZ je kroz svoje aktivnosti distribuirala preko 1000 malih grantova u vrijednosti od skoro 2 miliona KM. Inicijative je implementiralo preko 30.000 građana, a korist od sufinansiranih projekata je imalo više od 100.000 ljudi. Projektom „Naša zajednica je naša odgovornost“ Fondacija će imati priliku da nastavi raditi na promjenama i sa aktivnim građanima bude dijelom borbe za bolju budućnost.
Press konferenciju možete pogledati na linku: https://www.facebook.com/FondacijaTZ/videos/1065630487215647
(snagalokalnog.ba)