Objavljeni pozivi: Transferi za projekte mladih, kulture, sporta

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godini.
Sredstva za sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom Federalnom ministarstvu kulture i sporta.
megaphone | Imagenes para diapositivas, Imagenes para ...
Transferi će biti dodijeljeni institucijama nauke i kulture od značaja za BiH, zatim za mlade, sport, kulturu i obnovu kulturnog naslijeđa
TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 600.000,00 KM
I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:
Potpora institucijama od značaja za BiH i FBiH, raspoloživa sredstva: 600.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 10.000,00 KM do 200.000,00 KM.
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju institucije od značaja za BiH i Federaciju BiH čijim programima i projektima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou.
TRANSFER ZA MLADE
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 310.000,00 KM.
I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:
Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u Federaciji BiH, raspoloživa sredstva: 310.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM.
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju institucije, organizacije, udruge i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.
TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU 2020
Ukupan iznos raspoloživih sredstava 1.130.000,00 KM
I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:
Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata, raspoloživa sredstva 500.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 4.000,00 KM do 40.000,00 KM
Sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima; raspoloživa sredstva 300.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM
Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i F BiH, raspoloživa sredstva 250.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM
Sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom, raspoloživa sredstva 80.000,00 KM. Dodjeljivat će se sredstva u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji sa projektima iz oblasti sporta, registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine.
TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 1.380 000,00 KM
I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeće namjene:
Manifestacije, programi i projekti kulture od internacionalnog značaja za BiH i Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 830.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 230.000,00 KM.
Manifestacije, programi i projekti kulture od posebnog značaja za Federaciju BiH, raspoloživa sredstva: 550.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 1.000,00 KM do 25.000,00 KM.
Programi i projekti koji se odnose na obnovu, izgradnju i opremanje prostora, izdavačku djelatnost, opremanje knjižnica, snimanje filmova, kao i programi i projekti iz oblasti sporta neće biti razmatrani.
Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge, fondacije i druga pravna lica nosioci projekata u kulturi registrirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.
TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 638.000,00 KM
I Odabir programa i projekata vršit će se za sljedeću namjenu:
Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 528.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM.
Izrada projekata i izvođenje radova za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.
Izrada projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 40.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM.
Projekti zaštite pokretnih kulturnih dobara koji imaju status nacionalnog spomenika i projekti očuvanja nematerijalne kulturne baštine, raspoloživa sredstva: 30.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u rasponu od 3.000,00 KM do 15.000,00 KM.
Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-istorijskog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika, uz obvezu dostavljanja ponude pravnih lica (izvođača radova), koja imaju ovlaštenje za obnovu objekata.
(akta.ba)