Obrazovanje za 21. vijek: Poziv studentima i srednjoškolcima za učešće na Hackathonu

U okviru programa V međunarodnih “BH sedmica inženjerstva” organizuje se Prvi Hackaton Creative thinking / kreativno razmišljanje na temu: Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli.

U periodu smo kada imamo priliku stvoriti novi talas izgradnje institucija i izvrsnosti u području obrazovanja, istraživanja i izgradnje sposobnosti. Potrebni su visoko obrazovani ljudi koji su kvalificirani i koji mogu potaknuti našu privredu na razvoj koja će biti dio svjetskih procesa a ne školovati mlade koji će odlaziti i  svoju budućnost kreirati vani. Organizacijom studentskog takmičenja želi se pružiti prilika studentima i srednjoškolcima da daju svoje viđenje i očekivanje od visokog obrazovanja, ulozi univerziteta u budućnosti i novim naučnim istraživanjima iz oblasti učenja.

Kampus Univerziteta u Tuzli kao jedan od generacijskih projekata u vremenu koje dolazi treba da bude sa jedne strane geografsko područje gdje će studenti boraviti i učiti ali i istovremeno biti dobro integriran u međunarodnu akademsku zajednicu kao dio svjetskog akademskog prostora. Pitanja koja ostaju su kako da organiziramo visokoškolsku zajednicu kod nas te kako vidimo naše povezivanje sa drugima.

Izgradnju Kampusa ne žele da fokusiraju samo na nove objekte gdje će se realizirati nastavni i istraživački proces nego da taj prostor bude integriran u svjetski obrazovni proces kroz osmišljavanje i primjenu novih ideja koncepata, metoda, modela… primijenjenih u obrazovnim i naučno stručnim aktivnostima koje se realiziraju na Univerzitetu.

Dostupnost informacija, on-line kurseva te mogućnost školovanja na daljinu nije potisnula visokoškolske institucije nego naprotiv od njih se očekuje još više kako bi bili na usluzi i vodili kroz školovanje nove generacije studenata. Ove institucije imaju svoju viziju razvoja ali veoma je važna i vizija obrazovanja kako je vide mladi jer oni su ti koji treba da se što bolje pripreme za poslove koji dolaze. Određen dio zanimanja će nestati ali će se nova pojaviti. Adaptivnost u tom procesu bazira se na dobrom temeljnom znanju koje treba da pruži visokoškolska institucija.

Ovo takmičenje počinje s baznim, apstraktnim pitanjem na koje se može odgovoriti na mnogo različitih načina: Kako možemo Kampus koji gradimo učiniti boljim mjestom za obrazovanje? Kako bi odgovorili na to pitanje, timovi imaju zadatak osmisliti i predložiti koncept Kampusa budućnosti. Takođe, trebaju zamisliti kako bi Kampus mogao izgledati u budućnosti i uključiti rješenje za problem održivosti koncepta obrazovanja u vremenu koje dolazi (tj. povezanost sa drugim univerzitetima, učenje na daljinu, mobilnost studenata, ekološka rješenja izgradnje Kampusa, povezanost sa industrijom i drugim naučno istraživačkim institucijama itd.).

Organizacijom ovog događaja žele potaknuti timove studenata na kritičko razmišljanje o viziji obrazovanja u budućnosti. Tokom rada studenata u timovima organizirat će pozvana predavanja iz različitih oblasti koja su povezna sa visokim obrazovanjem, digitalnom transformacijom društva i drugim temama koje će biti od pomoći studentima u kreiranju njihovih rješenja.

NAGRADNI FOND:

Prva nagrada: 1.500,00 KM
Druga nagrada: 800,00 KM
Treća nagrada: 500,00 KM

Takmičarski timovi broje ČETIRI ČLANA.

Krajnji rok za prijaveje: petak 09. decembra 2022. do 12:00 sati putem linka.

Za učesnike van područja grada Tuzle organizator snosi troškove transporta i smještaja, a za sve učesnike troškove ishrane.

akta.ba

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi