Obuka stručnih službi škola u okviru Programa sekundarne prevencije na području Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije počinje

Na području Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije počinje obuka stručnih službi škola u okviru Programa sekundarne prevencije
„Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i i Hercegbosanske županije“
Početak obuke predstavnika stručnih službi u 49 osnovnih škola u Unsko-sanskom kantonu i devet osnovnih škola na području Hercegbosanske županije.
Humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a nastavila je realizaciju aktivnosti vezanih za Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Hercegbosanske županije i Unsko-sanskog kantona.

U periodu od 8. decembra/prosinca do 16. decembra/prosinca, a u cilju uvođenja Programa sekundarne prevencije i razmjene znanja i vještina potrebnih za efikasnu identifikaciju i pružanje podrške djeci u riziku, počinje obuka stručnih službi škola. Obuka će biti realizovana u devet osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije i 49 osnovnih škola iz Unsko-sanskog kantona. Kroz ove obuke biće educirano ukupno 71 predstavnik stručnih službi škola.
Predavači su prof. dr Ivana Zečević, doktor psiholoških nauka, šef Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, ekspert za školsku psihologiju i prof. dr Slavica Tutnjević, doktor psiholoških nauka, ekspert iz razvojne psihologije, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.
Obuka je održana u Bihaću, 8. I 9. decembra dok će u Livnu biti održana 15.decembra. Za  16.decembar  planirana je i obuka u u Sanskom Mostu. Sve obuke se održavaju uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i broja okupljenih u zatvorenim prostorijama.

Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju.
Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF -a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade. 
(mreža-mira)