Okončan program kulturnog obrazovanja u sklopu projekta Sruši tarabu i izgradi ćupriju

Okončan program kulturnog obrazovanja u sklopu projekta Sruši tarabu i izgradi ćupriju – projekta koji govori i edukuje o jedinstvenom BiH kulturnom identitetu.

U organizaciji tima Fondacije Muharem Berbić i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo je 19. i 20. novembra okončan program kulturnog obrazovanja posjeta institucijama kulture u Sarajevu u sklopu projekta pod nazivom Sruši tarabu i izgradi ćupriju. Osnovni cilj projekta je promocija i afirmacija BiH kulture i kulturnih identiteta kroz koncept jedinstva u različtosti. Ciljna skupina su prevashodno mladi od 18-25 godina.
Kroz program kulturnog obrazovanja smo realizirali posjetu pet reprezentativnih BiH institucija kulture i to: Zemaljski muzej, Olimpijski muzej, Bošnjački Institut, Umjetničku Galeriju BiH, te  Vijećnicu. Učesnici su izrazili opće zadovoljstvo samim programom te potrebu da se isti opet realizira uz posjetu većeg broja institucija kulture, više dana, te da u projekat budu uključeni učesnici i iz drugih gradova.

Pored toga, u sklopu projekta realiziramo i promo kampanju „da od mjeseca novembra napravimo mjesec BiH kulturno – historijskog naslijeđa“, te s tim u vezi pozivamo sve građane BiH da isti sa nama obilježe na način da u toku tog mjeseca posjete najmanje jednu instituciju kulture u BiH. Posjetu BiH građani potom trebaju popratiti i objavom fotografije na neki od alata društvenih mreža: Facebook ili Instagram sa naznakama #srušitarabuiizgradićupriju #volimBiHkulturnonaslijeđe.
Povećanim posjetama institucija kulture poboljšavamo njihovu ekonomsku situaciju, te time pokazujemo svoju brigu o njihovom statusu, a ujedno i ozbiljno ugrožavamo naše neznanje. Pri realizaciji posjeta obraćamo pažnju i na poštivanje trenutnih epidemioloških mjera.

(mreža-mira)