OLAKŠICE ZA BUDUĆE STUDENTE: Studij 84 KM godišnje, smještaj 60 KM mjesečno – Banja Luka

UČENICI četvrtog razreda srednje škole koji odluče da studiraju na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci mogu se školovati na teret budžeta Republike Srpske, što znači da plaćaju samo upisninu od 42 KM po semestru, izjavio je asistent Duško Torbica.

Torbica je napomenuo da je Rudarski fakultet, sa sjedištem u Prijedoru, jedina izmještena članica banjalučkog Univerziteta i da se menadžment godinama borio za iste uslove koje imaju i studenti u Banjaluci.

– U Prijedoru nemamo studentski dom i naši studenti su nekada plaćali privatni smještaj, a otkad imamo hotelski smještaj koji budžet grada subvencioniše sa 90 KM po krevetu, a studenti plaćaju 60 KM, imamo sve više studenata izvan Prijedora – rekao je Torbica Srni.

Prema njegovim riječima, svi studenti koji upišu prvu godinu školuju se o trošku budžeta Republike Srpske sve dok redovno upisuju narednu godinu, a jedino u slučaju da obnove godinu sami snose trošak svog školovanja.

– Osim toga, kao i svi tehnički fakulteti, veća je mogućnost stipendiranja. Više od trećine naših studenata ima stipendije iz različitih izvora – svojih lokalnih zajednica, Vlade Republike Srpske, Fonda Dr Milan Jelić, ali i institucija i poslovnih subjekata koji su partneri Rudarskog fakulteta – istakao je Torbica.

On je dodao da Rudarski fakultet ima potpisane sporazume o poslovno-tehničkoj saradnji sa 13 različitih institucija u zemlji i inostranstvu koje su posredno ili neposredno vezane za rudarstvo.

Imaju, kaže, i memorandume o saradnji sa pet institucija od kojih neke i same stipendiraju studente, omogućavaju im obavljanje pripravničkog staža poslije završenih studija, a potom i zaposlenje.

Rudarski fakultet u Prijedoru osnovan je 1997. godine kao odsjek Tehnološkog fakulteta, a od 2009. je posebna organizaciona jedinica Univerziteta u Banjaluci.

Studijski programi na prvom ciklusu su rudarstvo, od osnivanja, i geološko inženjerstvo, od 2017. godine. Drugi ciklus uveden je 2011. sa modulima podzemna eksploatacija, površinska eksploatacija, priprema mineralnih sirovina i geološko inženjerstvo.

Za studente prve godine Fakultet organizuje desetak terenskih posjeta godišnje, za starije generacije više dvodnevnih studijskih posjeta rudnicima nešto udaljenijim od Prijedora, pa je bilo i posjeta rudnicima u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori. Svaki student četvrte godine kao pripremu za diplomski rad provodi po 15 dana u nekom rudniku.

Preuzeto sa: vecernjenovosti.ba

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.